Spridningen av viruset som orsakar apkoppor är begränsad så här långt – enligt de senaste siffrorna från Folkhälsomyndigheten handlar det hittills om tio bekräftade fall i Sverige. Men regeringen vill ta höjd för en eventuell större spridning.

Nu får Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att säkra tillgången till antiviralt läkemedel mot sjukdomen.

Folkhälsomyndigheten ska ta fram underlag för behovsbedömning och rekommendation om inköp, samt besluta om en fördelning mellan regionerna om det finns risk för att det blir brist på läkemedlet. Socialstyrelsen får ansvar för att genomföra inköpen av läkemedlet och beredskapslagra det.

Det hela ska ske inom ramen för den EU-gemensamma inköpsprocessen genom Europeiska myndigheten för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA).

Häromdagen hade drygt 1 150 fall av apkoppor bekräftats runt om i världen, enligt uppgifter från den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.