Under vecka 24 rapporterades knappt 2 200 fall av covid-19 in, men ungefär 10 procent av dem var efterregistreringar av prov som tagits under våren. Om man räknar bort de fall som rapporterats in i efterhand ses en ökning på 37 procent på en vecka. Det märks även en större andel positiva svar bland de personer som provtogs under vecka 24, jämfört med föregående veckor.

Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att virusvarianten BA.5 är en bidragande orsak till ökningen av smittan.

– Virusvarianten BA.5, en undergrupp till omikronvarianten, ökar i andel jämfört med andra varianter och det finns data som visar att den sprids mer effektivt. Men BA.5 ser inte ut att orsaka svår sjukdom eller död i högre utsträckning jämfört med tidigare varianter. Mycket tyder på att vaccinets skydd mot allvarlig sjukdom och död är högt även när det gäller den här virusvarianten, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Trots den ökande smittan har ingen stegring setts när det kommer till antalet döda. Nedgången i antalet döda med covid-19 har hållit i sig sedan början av året.

Men faran är inte över. Enligt de nya scenarier som myndigheten presenterade i förra veckan kan spridningen av covid-19 vända brant uppåt efter sommaren och fortsätta stiga under september.

Läs också: Folkhälsomyndigheten varnar för ökad smittspridning