I dag är det SOS Alarm som prioriterar ärenden och skickar ut ambulanser eller andra vårdtransporter i Region Stockholm. Men nu har politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att den regionala prioriterings- och dirigeringstjänsten för vården ska gå över i egen regi.

Beslutet är en del i utformandet av framtidsplanen för den prehospitala vården för 2026–2034. I ett pressmeddelande skriver regionen att syftet med övergången till egen regi är »att möjliggöra en sammanhållen vårdkedja där det säkerställs att personalen är placerad i Stockholm och har god kunskap om regionens vårdsystem, infrastruktur och lokaler«. Det ska öka möjligheten att samverka mellan prehospital vård och andra vårdgivare.

– Vi har en komplex organisation och en åldrande befolkning och bedömer att vi behöver ha en larmtjänst för sjukvården med hög medicinsk kompetens och god lokalkännedom, sa Patrik Söderberg, chefläkare för prehospital vård i Region Stockholm, till Dagens Medicin inför beslutet.

Övergången ska ske den 1 november 2024, i samband med att nuvarande avtal för SOS Alarm löper ut. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en tidsplan och modell för ett stegvis övertagande av prioriterings- och dirigeringstjänsten.

Nyligen beslutade även Region Värmland att de ska ta över dirigeringen av ambulanser och sjuktransporter från SOS Alarm. Där bedömer man att förändringen kan leda till en bättre kontroll av hänvisningar till rätt vårdnivå, vilket i sin tur kan leda till 2 000 färre slutenvårdsinläggningar.

Tidigare har även regionerna i Uppsala, Västmanland, Sörmland och Västra Götaland gått över till att ha ambulansdirigering i egen regi.