Enligt Swecares hälsoexportbarometer uppgick den svenska hälsoexporten till 100 miljarder kronor under 2021, vilket är en minskning med 15 miljarder jämfört med föregående år. Rapporten bygger på statistik från SCB samt en enkät som besvarats av 66 av Swecares 114 medlemsföretag. Siffrorna från SCB avser främst läkemedel – medicintekniska produkter och tjänster kopplade till hälso- och sjukvård ingår inte. Det betyder att den totala hälsoexporten är större.

– Minskningen handlar troligen om att många länder byggde upp ett lager av läkemedel under pandemins första år. Det kan ha lett till att efterfrågan sjönk under 2021. Samtidigt har pandemin lett till att mycket annan vård har minskat eller skjutits på framtiden, säger Maria Helling, vd för Swecare, i ett pressmeddelande.

Men trots minskningen finns hopp om framtiden. 79 procent av företagen i enkäten bedömer att exportorderingången kommer att öka de kommande 12 månaderna. Samtidigt tror 44 procent att kriget i Ukraina kommer ha en negativ påverkan på exporten de närmaste 12 månaderna.

Nu vill Swecare se åtgärder från regeringen för att stärka exporten ytterligare.

– Det finns en outnyttjad potential att ytterligare öka den svenska hälsoexporten. Det saknas bland annat modeller för hur offentliga aktörer ytterligare kan sprida sina kunskaper internationellt. Mödravård, antibiotikaresistens och AI-lösningar inom cancerdiagnostik är bara några exempel på områden där många länder efterfrågar de svenska kunskaperna, säger Maria Helling.