Sverige och de flesta medlemsstater som yttrade sig på Rådsarbetsgruppen för folkhälsas möte den 20 maj var försiktigt positiva till förslaget om ett europeiskt hälsodataområde. Det framgår av en rapport från den svenska representationen i Bryssel som skickats till Socialdepartementet.

De medlemstatsrepresentanter som yttrade sig var likt Sverige välkomnande, eller till och med positiva, till vad EU-kommissionen kallar en nystart för EU:s digitala hälsopolitik och en kommande hörnsten i en stark europeisk hälsounion.

Den svenska linjen inför mötet var att ställa sig bakom syftet med förslaget och att välkomna EU-kommissionens förslag, men att meddela att det fortfarande analyseras och att kommentarerna därför var preliminära.

Mötet beskrivs av Socialdepartementet som ett första åsiktsutbyte, där man diskuterade den rättsliga grunden för förslaget, eventuella effekter på nationella hälsosystem och behovet av säkerhet och dataskydd.

Enligt Socialdepartementets instruktion inför mötet är syftet med förslaget att möjliggöra en rad förbättringar, till exempel att öka tillgången på hälsodata för forskning, innovation och beslutsfattande samt att skapa större förutsättningar för enskilda att utöva kontroll över sina egna hälsodata.

Hälsodataområdet är en del i arbetet med att skapa en gemensam marknad för hälsoprodukter och hälsotjänster. Ett av EU-kommissionens mål är också att patienter på ett enkelt sätt ska kunna dela sina hälsodata med vårdpersonal i hela EU.

Förslaget ska nu diskuteras vidare i rådet och Europaparlamentet.

Kommissionens mål med hälsodata utan gränser

Förslaget om ett europeiskt hälsodataområde ska gynna en inre marknad för digitala vårdtjänster och vårdprodukter, och leda till enhetliga regler för användning av hälsodata.

Forskare, innovatörer, offentliga institutioner och industrin ska få, strikt villkorat av EU-myndigheter i varje land, tillgång till stora mängder hälsodata som behövs för att utveckla livräddande behandlingar, skriver kommissionen.

Kommissionen ser också framför sig att EU-medborgarna ska få direkt tillgång till sina hälsodata, och kunna använda dem både i hemlandet och i andra EU-länder. Patientöversikter, e-recept, bilder och laboratorieresultat ska utfärdas i ett gemensamt europeiskt format som accepteras av alla EU-länder. Patienter ska enkelt kunna dela sina hälsodata med vårdpersonal i EU.

Källa: EU-kommissionen