Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) ska analysera och ge förslag på hur patienters tillgång till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar kan stärkas.

Myndigheten ska bland annat fånga upp eventuella områden där det finns behov av författningsändringar. I uppdraget ingår att kartlägga och följa upp subventionsbeslut för läkemedel för sällsynta sjukdomar under de senaste åren – och att analysera hur ett »delvis förändrat förhållningssätt« vid subventionsbeslut skulle slå.

I ett pressmeddelande slår socialminister Lena Hallengren (S) fast att tillgången till läkemedel för behandling av sällsynta sjukdomar behöver öka.

– Nu får TLV i uppdrag att ta fram förslag på hur tillgången kan utvecklas, säger hon.

Som Läkartidningen berättat har inte minst TLV:s beslut att inte låta behandling med läkemedlen Kaftio och Kalydeco vid cystisk fibros omfattas av högkostnadsskyddet gett bränsle till debatten om hur patienter med sällsynta allvarliga sjukdomar ska få tillgång till nya, ofta dyra, behandlingar.

I slutet av mars ställde sig riksdagen bakom socialutskottets förslag om att regeringen bör ta fram en särskild finansiering och nationell strategi för särläkemedel. I ett tillkännagivande uppmanade riksdagen regeringen att vidta åtgärder.