I våras sparkade Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och Läkemedelsverket i gång ett nationellt pilotprojekt för att ta fram en modell som forskare ska skunna använda för att hitta nya sätt att använda äldre läkemedel utanför patentskydd.

Nu har de tre första läkemedlen inkluderats i pilotprojektet, som löper över ungefär två år.

Enligt Läkemedelsverket har de antagna forskarna kommit med preliminära förslag på nya indikationer för de aktuella läkemedlen.

Vilka läkemedel och indikationer det handlar om är dock hemligt.

– På grund av sekretess kan vi dessvärre inte gå ut med det. Vi behandlar det här på samma sätt som när vi annars får ansökningar om en ny indikation till Läkemedelsverket. Så länge vi inte har någon särskild överenskommelse med den som har ansökt så är det sekretessbelagt, säger Katarina Lönnquist, projektledare på Läkemedelsverket, till Läkartidningen.

Enligt Katarina Lönnquist rör det sig om indikationer inom terapiområdena psykiatri, kardiologi samt endokrinologi/dermatologi. I alla tre fallen handlar det om patientgrupper där det i dag är ont om eller saknas bra behandlingsalternativ.

– För två av läkemedlen är de nya indikationerna inom helt nya terapiområden jämfört med den ursprungliga indikationen, så det är ju särskilt spännande, säger hon.

I våras slog Torbjörn Söderström, chefsläkare på Läkemedelsverket, fast att det i dag är långt ifrån säkert att ökad kunskap om nya användningsområden resulterar i nya godkända indikationer. Och att det i stället ofta blir frågan om förskrivning utanför godkänd indikation – så kallad off label-förskrivning.

– Förskrivning utanför godkänd indikation är något som vi helst vill undvika. Läkemedelsbehandling som baseras på kliniska studier och har ett formellt godkännande är tryggare för både patient och läkare, och ger dessutom en mer jämlik vård för alla patienter i Sverige, sa han i ett pressmeddelande.

Målet är att inkludera fem läkemedel i pilotprojektet. Såväl läkemedel som förskrivs på recept som läkemedel som används inom slutenvården kan komma i fråga.

Sista dagen att ansöka är 22 september.

– Fram tills vi har fem kandidater så antas alla ansökningar som uppfyller inklusionskriterierna, säger Katarina Lönnquist.