Afa Försäkrings stora årliga statistikrapport beskriver utvecklingen när det gäller långvariga arbetssjukdomar och allvarliga arbetsskador som godkänts av Försäkringskassan eller försäkringsbolag. På grund av eftersläpning är det år 2020 som rapporten fokuserar på – och där syns tydliga effekter av pandemin.

Antalet godkända fall av arbetssjukdomar har exempelvis ökat i pandemins spår. År 2020 godkändes 517 fall, jämfört med 338 år 2019. Afa försäkrings definition av en arbetssjukdom är att den ska ha pågått minst i 180 dagar och ha godkänts av Försäkringskassan eller finnas med på ILO:s förteckning av godkända arbetssjukdomar.

Ökningen kan till stor del förklaras av kvinnor i vården som smittades av covid-19 på jobbet och blev långvarigt sjuka. Under våren 2020 beslutades det att covid-19 kan godkännas som en arbetssjukdom och för kvinnor var det den vanligaste arbetssjukdomen det året. Majoriteten, 83 procent, av dem som fått covid-19 godkänd som arbetssjukdom var kvinnor. Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter med flera stod för över hälften.

– Det förklaras av att de yrken som enligt villkoren har möjlighet att få en skada godkänd är kvinnodominerade. Det handlar om yrken inom vård och omsorg, säger Anna Weigelt som är chef för analysavdelningen i ett pressmeddelande.

Läkare stod för 23 av de 242 godkända fallen av arbetssjukdom med diagnosen covid-19.

Risken för ett allvarligt arbetsolycksfall minskade däremot från 2,6 till 2,4 fall per 1 000 sysselsatta mellan 2019 och 2020. En orsak är covid-19 och att färre var på jobbet på grund av permitteringar och sjukdom. En tydlig minskning av olyckor syns i branscher som haft en lägre aktivitet under pandemin. Inom sjukvården var det dock ingen minskning, utan risken ökade lite för sjuksköterskor och var oförändrad för läkare. När det gäller yrken har läkare en låg risk att drabbas av allvarliga olycksfall (0,3 per 1 000 sysselsatta).

Den långvariga sjukfrånvaron (mer än 90 dagars sjukfrånvaro) fortsatte att minska för både kvinnor och män. För anställda inom kommuner och regioner minskade antalet nya långa sjukfall från 28 467 år 2020 till 26 984 år 2019.

En särskild ljusning syns när det gäller de långvariga sjukskrivningarna med psykiska diagnoser. Efter många års brant ökning har kurvan sedan 2016 planat ut och mellan 2019 och 2020 syns en tydlig minskning. Men det är ändå fortfarande den vanligaste orsaken till långa sjukfall, både för kvinnor och män som arbetar inom kommuner och regioner.

För läkare har risken att drabbas av långa sjukfall minskat från 15,9 på 1 000 sysselsatta 2016 till 12, 9. 2020 var det totalt 430 långa sjukfall bland läkare. Av dem var 321 kvinnor.

För kvinnliga läkare var risken att drabbas 17,9 per 1 000 sysselsatta år 2020 och 18,8 år 2019, för manliga 7,1 år 2020 respektive 6,5 procent 2019.

Den årliga statistikrapporten »Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2022« bygger på statistik från Afa Försäkrings skadedatabas och beskriver allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för Afa Försäkrings försäkrade fram till och med 2020.