Bakgrunden till regeringens beslut är att de sjukskrivande läkarna och Försäkringskassans handläggare ofta gör olika bedömningar. Att läkarna och myndigheten som beviljar sjukpenning ofta kommer till olika slutsatser när det gäller en persons arbetsförmåga »kan upplevas som svårförståeligt« skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Utredningen ska därför undersöka om läkarens bedömning av patientens arbetsförmåga behöver ges större tyngd i sjukpenningärenden.

Eftersom läkare ofta vittnar om att sjukskrivningsarbete är svårt och tidskrävande ska utredaren även analysera frågan om hur ett samarbete mellan flera professioner kan göra att man bättre kan bedöma patientens arbetsförmåga, och även dennes behov av rehabiliterande insatser.

– Regeringen har under de senaste åren arbetat med att förstärka sjukförsäkringen och detta är ett led i arbetet med att ta tillbaka kontrollen över sjukförsäkringen. Vi ska ha en sjukförsäkring som går att lita på, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi i en presskommentar.

Läkarintygsutredningen ska vara klar senast den 7 juni 2023.

I samma pressmeddelande aviseras två andra utredningar med betydelse för sjukskrivningsprocessen. Den ena är en utredning om beräkningen av sjuk- och aktivitetsersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Här ska man titta närmare på om den så kallade inkomstbortfallsprincipen uppfylls för denna grupp.

Den tredje utredningen ska följa upp de reformer på sjukförsäkringsområdet som regeringen genomfört de senaste åren. Bland annat ska man ta sig an frågan om hur förändringarna i sjukförsäkringens regelverk har påverkat de sjukskrivnas möjligheter till medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Läs mer:

Försäkringskassan vill att högsta instans ger besked om sjukintyg