På torsdagen dömde tingsrätten Paolo Macchiarini för vållande till kroppsskada, grovt brott, i ett fall. Han frias dock på två av tre punkter i åtalet. Påföljden blir inte fängelse som åklagaren yrkat på, utan villkorlig dom.

– Det är en blandad dom. Å ena sidan döms han faktiskt, och brottet är grovt. Det säger också att det vi visselblåsare gjorde var rätt; att få det här belyst, säger Oscar Simonson, kirurg och en av de fyra visselblåsarna, till Läkartidningen.

Men han är kritisk till rättens syn på Paolo Macchiarinis agerande när det gäller två av patienterna. Paolo Macchiarini fälldes för operationen av den tredje patienten som fick syntetisk luftstrupe. Men i fallet med de två första ansåg tingsrätten att operationerna »inte har varit oförsvarliga«, och på de punkterna frias Paolo Macchiarini.

Rätten lutar sig i de fallen mot bestämmelsen om nöd i Brottsbalken, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa.

– Det rätten säger är att han handlat i nöd. Men medicinskt hade ingen av patienterna ett akut livshotande tillstånd. Dels hade det kunnat finnas andra behandlingsmetoder, dels var det inte en ur-akut situation – de hade kunnat leva i år, säger Oscar Simonson.

De fyra visselblåsarna: Matthias Corbascio, Thomas Fux, Karl-Henrik Grinnemo och Oscar Simonson. Foto: Mohammed Salem / SVT

Han får medhåll Matthias Corbascio, som också är kirurg och en av de andra visselblåsarna.

– De här patienterna var inte i ett sådant tillstånd att de snart skulle avlida. De två första patienterna hade långsamt växande tumörer. De hade flera års levnad framför sig, säger han och fortsätter:

– Tingsrätten drar till med nöd-försvaret, som varken advokat eller åklagare lyft fram. Det är väldigt märkligt.

Han är missnöjd med domen och undrar om rätten faktiskt har förstått de medicinska aspekterna av ärendet. Han menar att Paolo Macchiarini mest får ett symboliskt straff, en »slap on the wrist«. Och även om Karolinska universitetssjukhuset och Karolinska institutet, där Paolo Macchiarini var verksam, inte var en del i åtalet – tycker Matthias Corbascio att en hårdare dom skulle skickat en signal om att de agerat fel.

– Så alla som tycker att Paolo är skyldig ska bli glada för att han fälls för operation nummer 3. Och Karolinska, som stått bakom projektet, rentvås helt.

Oscar Simonson tycker att domen är bekymmersam av en annan anledning också. Han syftar återigen till att rätten lutar sig mot nöd-paragrafen.

– Medicinskt eller kirurgiskt har det inte förelegat någon nödsituation, eller vitalindikation som man ibland pratar om. Det är glasklart, säger han.

– Och då blir det bekymmersamt för det öppnar på något sätt upp för att man i Sverige kan använda människor som levande försökskaniner.

Han är dock inte så förvånad över domen.

– Juridiskt finns ett ganska svagt skydd för patienter i Sverige. Och med utgångspunkt i det är det ändå bra att han döms.

Matthias Corbascio hoppas att åklagarna kommer att överklaga domen till nästa instans.

– Jag tror svenska folket nog är förvånade. De måste ställa sig frågan vilken rättssäkerhet de har.