Regeringen vill öka kapaciteten i vården genom att antalet vårdplatser vid sjukhusen blir fler. De pengar som Socialstyrelsen nu ska dela ut ska användas för att bland annat anställa fler sjuksköterskor, förbättra arbetsmiljön inom vården och utöka antalet vårdplatser inklusive intensivvårdsplatser.

– För att det ska vara möjligt att inrätta fler vårdplatser krävs fler kollegor, en bättre arbetssituation och en arbetsmiljö där personalen vill arbeta. I dag vittnar vårdpersonalen om att läget på flera sjukhus är för pressat. Det allra viktigaste är att stärka tillgången på personal med rätt kompetens och att säkra en god arbetsmiljö, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Det här är andra gången i år som regeringen satsar pengar på fler vårdplatser. I februari fick Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut cirka 423 miljoner kronor till regionerna för att öka antalet vårdplatser genom att bland annat anställa fler sjuksköterskor, läkare och annan vårdpersonal.