Alexandros Rentzos, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

Appen används på patienter som kommit in till sjukhuset med misstänkt stroke. Den är ett beslutsstöd som analyserar data från datortomografi parallellt med att undersökningarna görs. På så sätt kan läkarna snabbare få reda på om det finns hjärnvävnad som går att rädda och ta beslut om trombektomi.

Att se om det finns vävnad som går att rädda är annars bland de svåraste delarna när en strokepatient tas omhand. Det är inte alla sjukhus som har kompetensen dygnet runt, och då kan det som normalt skulle kräva några minuter, ta betydligt längre tid.

– Om kompetensen saknas, eller någon läkare är oerfaren, kan det ta upp till en timme. Och därför vill vi ha det här, säger Alexandros Rentzos, överläkare i neuroradiologi och neurointervention på Sahlgrenska universitetssjukhuset och verksamhetsansvarig för införandet av appen.

För Västra Götalandsregionens del är appen installerad i regionens nätverk. Alla strokesjukhus kan skicka bilder från undersökningar till mjukvaran som bearbetar informationen till en rapport.

Alexandros Rentzos berättar att appen kan mata fram en rapport på tre fyra minuter.

– Oavsett kompetensen är det ett viktigt hjälpmedel för våra kollegor. Så ST-läkare som är lite oerfarna, kan snabbt logga in och titta på resultaten och säga till strokeläkarna att »du, det finns ett stort område som är räddningsbart«, och patienten transporteras till Sahlgrenska.

Appen används inte bara för patienter under sex timmar efter stroke, utan upp till 24 timmar.

– Inom sex timmar finns oftast räddningsbar vävnad. Anledningen att köra den upp till 24 timmar är att vi vill inkludera patienter som har lite större skada men ändå har något att rädda.

Västra Götalandsregionen började förbereda för en upphandling 2020. Nu ungefär två år senare är processen klar och lösningen används i den kliniska vardagen. Det är i dagsläget ett fåtal företag som levererar lösningar av den här typen. Men därtill finns också några nya företag som arbetar på egna algoritmer.

Stroke-appar av det här slaget är ovanliga i Sverige, men har det senaste året börjat användas även i Region Örebro län och Region Skåne.

– Det är något som kommer. Det kommer sprida sig och användas på alla sjukhus, säger Alexandros Rentzos.

Som Läkartidningen tidigare berättat finns ett »Kompetenscentrum AI« vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det ska både underlätta upphandlingar och stödja egen forskning kring AI-lösningar. Ett pågående har exempelvis målet att i realtid kunna identifiera tecken på utveckling av stroke eller syrebrist i hjärnan hos patienter på neurointensiven.

Läs även:

Nya nav ska ta AI till vårdgolvet