Väktarna kommer att finns på plats på akuten nattetid fram till slutet av augusti för att öka säkerheten för personalen. Pär Parén, som är verksamhetschef för medicin och akutsjukvård på sjukhuset, beskriver arbetsmiljön på akutmottagningen som »utmanande«. Det beror framför allt på bristen på sjuksköterskor. I slutet av juni hotade Vårdförbundet med skyddsstopp på akuten om inte ledningen förbättrade bemanningen.

Personalen har den senaste tiden dessutom hamnat i besvärliga situationer på grund av missnöjda och aggressiva anhöriga och patienter.

– Om man är ensam och går igenom ett väntrum med missnöjda patienter som väntat länge då kan det bli situationer som kan upplevas hotfulla, säger Pär Parén till SVT Nyheter Väst.