Regeringen meddelade i dag att den tillsätter en utredning med uppdraget att utvärdera arbetet med vaccineringen mot covid-19.

Utredare blir Centerpartiets gruppledare i riksdagen, Anders W Jonsson, som också är partiets sjukvårdspolitiska talesperson. På regeringens presskonferens sa riksdagsledamoten att han ser fram emot uppdraget, och han framhöll att covid-19 förmodligen inte är den sista pandemin i vårt samhälle.

– Det här har varit en otroligt stor insats från det svenska samhället. Det har involverat väldigt många, alltifrån civilsamhället, kommunerna, och inte minst regionerna, till myndigheter, regeringen och till viss del riksdagen samt även arbetet inom EU. Därför är det oerhört klokt att man tar tillfället i akt och genomför en ordentlig och bred utvärdering av hela det här arbetet, sa Anders W Jonsson.

Socialminister Lena Hallengren (S) sa på presskonferensen att covid-vaccineringsinsatsen på många sätt har varit mycket omfattande och på många sätt unik, och att man därför vill dra lärdomar av insatsen.

Hon redogjorde därefter för vad utredaren ska titta närmare på. Det handlar bland annat om att utvärdera arbetet med:

  • Tillgången till vaccin.
  • Förberedelser och genomförande av vaccineringen.
  • Att få en så hög och jämn täckningsgrad i olika grupper som möjligt.
  • Strukturer för uppföljning och rapportering av biverkningar.
  • Covidbevisen.
  • Påverkan på den globala tillgången till vaccin.

Anders W Jonsson ska arbeta med dessa frågor och lämna förslag på effektiva åtgärder, senast i november 2023.