I maj rapporterade Läkartidningen om att läget för Östersunds sjukhus såg relativt bra ut inför sommaren. Sjukhuset planerade att ha betydligt fler vårdplatser öppna jämfört med förra sommaren.

– Vi har börjat väldigt tidigt med vårt rekryteringsarbete inför sommaren. Både med att lägga ut avrop för hyrpersonal, som vi gjorde redan före årsskiftet, och annonsera efter semestervikarier, sa den tillförordnade hälso- och sjukvårdsdirektören Anna Granevärn.

Men läget på sjukhuset, som är det enda i Region Jämtland Härjedalen, har varit och är ansträngt. Och det har inte gått att hålla fler vårdplatser öppna jämfört med förra sommaren, trots de tidiga försöken att hitta hyrpersonal.

– På totalen slutade det med ungefär lika många vårdplatser som förra sommaren. Skillnaden är att de är lite olika fördelade, säger Elisabeth Liljekvist som är divisionschef för division kirurgi och har haft ansvar för vårdplatserna under de senaste veckorna.

På ortopedkliniken har man haft 21 vårdplatser i stället för förra sommarens 14.

– Förra sommaren hade vi det väldigt pressat på ortopedsidan. Där har det varit mer hanterbart i sommar. Medicinkliniken har däremot haft färre vårdplatser, säger Elisabeth Liljekvist.

Kirurgi och medicin har haft högre beläggningsgrad och fler överbeläggningar, jämfört med de två senaste somrarna.

– Beläggningsgrad är betydligt högre än vi önskar, runt hundra procent i snitt under sommaren.

Kirurgkliniken vid Östersunds sjukhus har under flera år haft stora problem. Både Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har krävt åtgärder. Ivo har bland annat pekat på att personalen inte hinner utföra omvårdnadsåtgärder, kontroller eller riskbedömningar och att patienter utlokaliseras till andra kliniker/avdelningar.

– Det går åt rätt håll. Medarbetarna är fantastiska och gör verkligen allt. Vi har också fått till en bra ordning med enhetschefer för läkarna för ungefär ett halvår sedan. Det är tre läkare och det är alltid någon av dem som är på plats och gör medicinska prioriteringar. Det har gjort jättestor skillnad i sommar, säger Elisabeth Liljekvist.

Totalt sett har beläggningsgraden på Östersunds sjukhus varit 90 procent i snitt under juni och juli. Regionen beskriver bemanningen som problematiskt på flera avdelningar, och det saknas fortfarande personal till vissa arbetspass. Hälso- och sjukvårdsdirektör Anna Granevärn beskriver det som ett pusslande med vårdplatser från dygn till dygn.

– Det går nätt och jämnt ihop sig och vår personal gör ett fantastiskt jobb för att hantera och säkerställa bästa tänkbara vård för våra patienter, säger hon i ett pressmeddelande angående läget i sjukvården under vecka 30.

I helgen arrangeras dessutom en stor festival, Storsjöyran, i Östersund. Då sätts två sjukvårdstält upp på festivalområdet, som bemannas med personal från akutmottagningen.

Många medarbetare får jobba lite för mycket, enligt Elisabeth Liljekvist. Enhetschefer går också in och jobbar kliniskt för att kunna hålla vårdplatser öppna.

– Vi försöker göra så kloka överbeläggningar och utlokaliseringar som möjligt. Vi har dagliga vårdplatsmöten två och ibland tre gånger om dagen för att få det så jämt och bra som vanligt, säger hon.

Hur påverkar det ansträngda vårdplatsläget patientsäkerheten?

– Vi försöker också gå igenom avvikelserna tillsammans med enhetscheferna för att se om det är något ovanligt. Men vi har inte sett några avvikelser som beror på att vi haft en pressad situation. Men vi är väl medvetna om att det inte är hållbart att pressa alla på det sätt som vi gör nu, säger Elisabeth Liljekvist.

Medarbetare har även fått kallats in från semestern, dock ej läkare. Det har inte skett i någon större utsträckning, enligt Elisabeth Liljekvist.

– Det är det sista vi gör. Men det var någon vecka efter midsommar när vi hade många som var sjuka i covid-19 och var tvungna att göra det.

Hade ni kunnat göra mer för att lösa sommarbemanningen på ett bättre sätt?

– Vi har gått ut med avrop för att få hyrpersonal väldigt tidigt men vi har inte fått svar. Vi har också gjort andra avtal bredvid i ganska god tid. Men med den kompetensbrist som finns har det ändå inte räckt.

Under vecka 29 har 81 positiva provsvar registrerats i Region Jämtland Härjedalen mot förra veckans 78. Det är en ökning med ungefär fyra procent.

Förra veckan startades en så kallad särskild ledning i regionen för att hantera bemanningsläget resten av sommaren. Enligt Region Jämtland Härjedalen är anledningen främst att Folkhälsomyndigheten bedömt att smittspridningen av covid-19 kommer att öka och nå en topp i slutet av augusti och att man behöver ta höjd för att klara det.

En arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvården, vårdnära service och regionstaben ska undersöka vad som kan göras för att säkra bemanningen om myndighetens prognos slår in.