Från och med tisdagen den 19 juli har Norrtälje sjukhus gått upp i stabsläge för att kunna fördela resurserna bättre.

– Vi har haft ett ansträngt läge på sjukhuset de senaste veckorna, med hög beläggning på våra vårdavdelningar och många sökande på akuten, i kombination med att fler medarbetare än vanligt varit hemma sjuka. Dessutom ser vi att antalet patienter med covid-19 har ökat, jämfört med tidigare i år. Allt detta sammanfaller under sommarperioden, som alltid innebär högt tryck på vården i Norrtälje kommun, säger Sune Forsberg, tillförordnad chefläkare, i ett pressmeddelande.

Operationer som kan vänta skjuts upp, detsamma gäller akut mottagningsverksamhet. Syftet är att frigöra personal för att ta hand om akut vård. En del medarbetare har även valt att avbryta semestern för att stärka upp personalstyrkan. Än så länge har det varit frivilligt enligt Sune Forsberg.

– Vi har lojala och flexibla medarbetare som alltid gör sitt yttersta och ställer upp när läget är tufft. Därför har vi ännu inte behövt beordra någon att avbryta sin välbehövliga semester, säger han.