– Vi kommer att inleda en ny upphandling direkt efter sommaren, säger Västra Götalandsregionens Stefan Petersson, till Läkartidningen.

Det här är ytterligare ett avbräck i regionernas gemensamma upphandlingsprocess. I slutet av juni stoppade Förvaltningsrätten i Göteborg avtalsprocessen som rör de 21 regionernas ramavtal för inhyrning av vårdpersonal. I ett interimistiskt beslut meddelade Förvaltningsrätten att ingen region får ingå avtal inom ramen för den samordnade upphandlingen. Inte förrän den överprövningsprocess som startat i flera regioner hade avgjorts.

Då meddelade Stefan Petersson, som fungerar som projektledare för regionernas gemensamma upphandling, att vad som tillfälligt stoppats var möjligheten skriva avtal, men att själva upphandlingsarbetet skulle fortsätta. Möjligen skulle de första avtalen bli försenade.

Men nu tar även själva arbetet en paus. Stefan Petersson och Västra Götalandsregionen motiverar beslutet om att avbryta den nuvarande upphandlingsprocessen med att man behöver tid.

–  Vi vill titta närmare på vissa synpunkter som kommit in under överprövningsprocessen. Det kan finnas substans i några delar av det som åberopats.

Läs mer:

Domstol sätter stopp för nya bemanningsavtal i regionerna