Patienter som tidigare opererats för ändtarmscancer ligger vanligtvis på sjukhus i 5–10 dagar efter att läkarna återställt en tunntarmsstomi, det vill säga sytt ihop tarmarna och plockat bort stomipåsen. Men enligt kirurgen Kevin Afsharis avhandling vid Centrum för klinisk forskning i Västerås skulle vårdtiden kunna kortas, skriver Region Västmanland i ett pressmeddelande. I hans studie, den mest omfattande globalt sett hittills, deltog 30 patienter. Om de uppfyllde vissa krav skrevs de ut redan inom ett dygn och hade därefter daglig telefonkontakt med en sjuksköterska.

– Det fanns inga skillnader i komplikationer mellan försöksgruppen och kontrollgruppen. Slutsatsen är alltså att hemgång inom 23 timmar är möjlig och säker, säger Kevin Afshari i ett uttalande.

Dagkirurgi och tidig hemgång togs också emot väl av patienterna – 87 procent av dem var nöjda med att skrivas ut inom 23 timmar. Den nya modellen är redan på väg att införas i Västmanland, även om tidig hemgång inte är lämplig för alla patienter. Exempelvis kan patienter som har diabetes eller hjärt- och kärlsjukdomar behöva vara inlagda under längre tid.

Fördelarna med tidig utskrivning är dock flera, för både vården och patienten, menar Kevin Afshari.

– Dels sparar man in stora kostnader på sjukhusvård. Dels kan patienten få sin stomi återställd efter kortare väntetid eftersom man inte längre behöver ligga inne på en vårdavdelning. I dag är det vanligt att patienter behöver vänta 8–10 månader på att få sin stomi återställd, trots att det rent medicinskt skulle vara möjligt att göra ingreppet tidigare. Den jobbiga och plågsamma tiden att gå med påse på magen kan alltså förkortas avsevärt, säger han.