I början av året slutade ett par av Läkarförbundets medlemmar på Sunderby sjukhus avdelning 45, en BUP-avdelning, och detta på grund av den dåliga arbetsmiljön.

Enligt Arbetsmiljöverket är arbetsmiljön fortfarande långt ifrån tillfredsställande. Detta blev uppenbart för myndighetens inspektörer efter att de prövat och utrett en 6:6a-anmälan från Vårdförbundets och Kommunals skyddsombud, där de efterfrågade ett ingripande från myndigheten.

Med hot om vite måste nu arbetsgivaren Region Norrbotten agera, vilket SVT Norrbotten var först att berätta om. Regionen måste antingen tillföra mer resurser eller anpassa arbetsbördan till de befintliga resurserna, och de måste följa upp att deras beslut har gett effekt. Annars måste de betala 800 000 kronor.

Av myndighetens beslut från den 5 juli framgår att de psykiska påfrestningarna på personalen beror på överbeläggningar och stor vårdtyngd hos patienter. Arbetsgivaren har visserligen utökat bemanningen under våren, men så sent som i maj fanns bara fyra ordinarie sjuksköterskor anställda samtidigt som avdelningen har elva sjukskötersketjänster.

Då bristen delvis har lösts genom att personalen jobbar extrapass finns det en risk att personalen utvecklar ohälsa, inte minst då sommarmånaderna brukar betyda överbeläggningar, framför Arbetsmiljöverket i sitt beslut.

Läkarförbundet har tidigare haft medlemmar på avdelningen. Men de slutade i början av året på grund av den dåliga arbetsmiljön, uppger Norrbottens läkarförenings ordförande Gunilla Engström för Läkartidningen.

På fråga från SVT Norrbotten om hur situationen ska lösas svarar Lars Löfgren, enhetschef för barn- och ungdomspsykiatrin, att man fortsätter att »optimera processerna« med vårdtyngden, och att man tar in hyrsjuksköterskor.

– Vi måste jobba med hyrsjuksköterskor tills vi bemannat upp med egna sjuksköterskor, säger han till SVT Norrbotten.