Sjukhuset gick upp i stabsläge klockan 12.00 i dag, meddelar sjukhuset via sin webbplats.

Sjukhusets presstjänst uppger till Läkartidningen att beslutet har en koppling till det ökande antalet patienter med covid som söker sig till sjukhusen i Region Stockholm.

Stabsläget innebär att delar av sjukhusets ledningsgrupp sammankallas för att följa utvecklingen och för att kunna vidta åtgärder som går utöver den normala verksamheten, skriver Capio S:t Görans sjukhus.

Patientsäkerheten påverkas inte av stabsläget, framhåller Gunilla Wahlström, tillförordnad chefläkare på sjukhuset och verksamhetschef på Medicinkliniken.

Vilka åtgärder kan det bli frågan om när ni nu går upp i stabsläge?

– Vi omfördelar bemanningen mellan olika enheter för att kunna fortsätta att hålla våra vårdplatser öppna. Trots en bra planering för sommaren och att vi i år har fler vårdplatser öppna än tidigare, är söktrycket så högt att vi vidtar åtgärder. Och vi följer utvecklingen noggrant, skriver Gunilla Wahlström i ett e-postsvar till Läkartidningen.

Det är det andra Region Stockholm-sjukhuset som meddelat stabsläge på kort tid. I går meddelade Norrtälje sjukhus att de går upp i stabsläge. Skälen till beslutet var tre: förutom många sökande på akuten angavs att antalet patienter med covid-19 har ökat, och att fler medarbetare än vanligt är hemma på grund av sjukdom.

Enligt siffror som Region Stockholm släppte den 19 juli vårdades 217 patienter med covid-19 på regionens sjukhus, varav fyra inom intensivvården. Det var 43 fler än vad som rapporterades förra tisdagen. Läget beskrevs som ansträngt av Elda Sparrelid, regionens chefläkare.

– Dessvärre rapporteras idag återigen ett kraftigt ökat antal patienter med covid-19 som vårdas vid länets sjukhus, sa hon i en presskommentar till siffrorna.

Stabsläge är den lägre av tre beredskapsnivåer, där den mellersta är förstärkningsläge och den högsta är krisläge.

Läs mer:

Ansträngt läge på Norrtälje sjukhus