Som Läkartidningen tidigare har berättat är Blekinge läkarförening starkt kritisk till att sjukhusledningen tvingat kvinnoklinikens verksamhetschef Bodil Ehn att lämna sin tjänst efter meningsskiljaktigheter om verksamheten – utan att facket fått någon information inför beslutet. De menar dels att Bodil Ehn inte beretts tillräcklig tid att ta med sig en facklig representant till mötet med arbetsgivaren, dels att det plötsliga chefsbytet får en stark negativ påverkan på verksamheten, både för patienter och för medarbetare.

Fackföreningen begärde en tvisteförhandling om brott mot medbestämmandelagen (MBL) och begärde 50 000 kronor i skadestånd. När den nu har avslutats, är det bara med en notering i protokollet att de båda parterna är oeniga.

– Jag är besviken på utfallet, säger Maria Gunnervik i Blekinge läkarförenings styrelse.

Hon berättar att läkarföreningen trodde att arbetsgivaren bara hade underskattat vidden av förändringen och därför valt att inte samverka. Men trots att facket förklarat sin ståndpunkt, vidhåller arbetsgivaren att chefsbytet inte är ett tillräckligt skäl för MBL-förhandling.

Maria Gunnervik i Blekinge läkarförening. Foto: privat

I protokollet från tvisteförhandlingen menar arbetsgivaren att vare sig den tidsbegränsade lösningen med en tillfällig chef, eller att låta den sittande verksamhetschefen gå, var tillräcklig grund för att hålla facket informerat fortlöpande i processen. När det gäller information inför att låta Bodil Ehn gå, menar arbetsgivaren att de inte har någon informations- och förhandlingsskyldighet »vid tecknande av enskild överenskommelse«.

– De kör inte över facket av oaktsamhet. Här står man på sig om att det inte är en stor förändring som facket behöver bry sig om. Det är som att det vore en bagatell att ens chef får sluta, säger Maria Gunnervik.

– Vi tycker ju att det är en stor förändring att byta en verksamhetschef – både inför sommaren med allt vad det innebär, och för att den här kliniken behöver stabilitet. Det har varit många turer och de har haft det jobbigt. Att då låta Bodil Ehn sluta när det bara var några månader kvar på hennes förordnande tycker vi är något man skulle ta upp med facket.

Maria Gunnervik ser också ett principiellt problem för framtida fackliga ärenden.

– Man riskerar att det blir en glidning om vad som ska samverkas och inte. Det tycker jag känns oroväckande.

Maria Gunnervik har diskuterat saken med Läkarförbundets jurister. För Blekinge läkarförening ser det svårt ut att gå vidare med saken. Vissa händelseförlopp är svåra att bevisa och på några punkter står ord mot ord, eftersom mötena mellan arbetsgivaren och Bodil Ehn inte protokollfördes.

En sådan sak som läkarföreningen reagerat på, är att arbetsgivaren ska ha skrivit på ett kontrakt med den tillfälliga chefen en vecka innan Bodil Ehn fick veta att hon skulle sluta, samtidigt som arbetsgivaren menar att det har funnits en dialog med Bodil Ehn om saken.

Finns det något i den här historien ni tar med er?

– Vi måste fortsätta bevaka att medbestämmandelagen följs. Jag är rädd att vi kommer behöva gå in i fler sådana här situationer. Vi får inte bli avskräckta.

Läs även:

Läkarförening begär förhandling efter att kvinnoklinikens chef petats