Seminariet, som ägde rum i går, söndag, hade rubriken »När ska vi få återhämta oss? Vårda vården – så att vi kan vårda dig«.

Både Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet, och Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet, påminde om att de ställt krav på regeringen om en kriskommission för vården.

Vidare har 13 olika fack- och professionsförbund från vården gått ut i ett gemensamt upprop till allmänheten. Med parollen »Vårda vården – så att vi kan vårda dig« hoppades förbunden skapa tryck på politiker och arbetsgivare för en bättre arbetsmiljö.

I samband med det konstaterade Sofia Rydgren Stale bland annat att:

– Vi är trötta på en dålig arbetsmiljö och tycker att insatserna från politiken är för få.

Någon kriskommission blev det dock inte.

Under seminariet framhöll både Sofia Rydgren Stale och Sineva Ribeiro återigen vikten av en bättre arbetsmiljö. Sofia Rydgren Stale konstaterade bland annat att en dålig sådan leder till köer och en vård som är mindre patientsäker.

Från arbetsgivarsidan, här representerade av Marie Morell (M), ordförande i Sveriges Kommuner och regioners (SKR:s) sjukvårdsdelegation, och Anders Henriksson (S), andre vice ordförande i SKR, kom inga invändningar mot de fackliga representanternas resonemang.

– Vi ser verkligen det här, sade Anders Henriksson.

Både Anders Henriksson och Marie Morell konstaterade att det inte finns någon enskild lösning utan att flera olika åtgärder måste till. Om detta höll även Anna Johansson (S), riksdagsledamot och ordförande i arbetsmarknadsutskottet, med om.

Bland lösningarna som nämndes fanns bättre stöd till nyanställda, bättre scheman, mindre administration, mer forskning och borttagandet av äldre arbetsmetoder.

Det fanns även en gemensam syn på att olika lösningar måste diskuteras mellan den fackliga sidan och arbetsgivarsidan, för att omvandlas till resultat.

– Jag hoppas att vi kan nå samsyn om lösningarna, sade Sofia Rydgren Stale mot slutet av seminariet.