Regeringen hade tidigare avsatt 280 miljoner kronor för personalförstärkningar inom elevhälsan, som omfattar personalkategorierna skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog. I dag meddelade regeringen att de har beslutat sig för att höja summan för denna typ av statsbidrag med ytterligare 100 miljoner under 2022.

– Under pandemin har den psykiska ohälsan bland elever ökat markant och många elever har behov av stöd från bland annat elevhälsan. Det ställer än större krav på elevhälsan och på skolor att ge alla elever det stöd de behöver. Därför utökas medlen för elevhälsan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) i en kommentar till beslutet.

Det handlar om de pengar som Skolverket fördelar till personalförstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogiska insatser. Resurserna ska gå till att anställa fler personer inom elevhälsan, eller till att ge uppdrag som leder till att personaltätheten förbättras.