Störst tapp i antal sökande jämfört med höstterminen förra året, hade Göteborgs universitet (Sahlgrenska akademin). I år sökte drygt 470 färre studenter (se grafik nedan). Fjolåret var å andra sidan en liten ökning från året dessförinnan, 2020.

Tre universitet har färre studenter för andra året i rad: Karolinska institutet, Lunds universitet, och Örebro universitet. Totalt fick läkarprogrammen drygt 35 600 ansökningar. Det kan jämföras med nära 38 000 till höstterminen 2021. Flest hade Karolinska institutet som förstaval: nära 2 100.

Totalt har antalet behöriga sökande till samtliga högskoleutbildningar i landet minskat med 9,5 procent, till knappt 370 000. Också antalet antagna har minskat, då med 4,7 procent till drygt 290 000 personer. Men höstens antagning får ändå ses som bra, då pandemiåren hade ovanligt höga siffror, uppger Universitets- och högskolerådets generaldirektör Eino Örnfeldt i ett pressmeddelande.

Förra hösten ökade poängen som krävdes för antagning i de vanligaste urvalsgrupperna till läkarprogrammen. I år är det lite blandad kompott. Lund och Uppsala ökar något i urvalsgruppen gymnasiebetyg utan komplettering, medan andra går ned eller ligger kvar på samma nivå som tidigare. När det gäller gymnasiebetyg med komplettering har kravet i regel ökat något. I gruppen för enbart poäng från högskoleprovet är det bara Örebro universitet som ökar.