Under coronapandemin fick kvinnor i fyra regioner möjlighet till självprovtagning för HPV-virus sedan Socialstyrelsen beslutade om tillfälliga föreskrifter för att kunna hålla igång screeningen för livmoderhalscancer. Därefter har forskning visat att hemmaproven är lika säkra som de som utförs hos en barnmorska och Socialstyrelsen har därför uppdaterat sitt screeningprogram och förtydligat att regioner kan erbjuda självprovtagning som alternativ. Myndigheten betonar dock att det fortfarande saknas kunskap om hur självprovtagningen påverkar deltagandet i screeningprogrammet. Men enligt en enkät som Sveriges Radio Ekot låtit genomföra verkar screeningen nu nå fler.

Region Skåne var först i landet med att erbjuda självprovtagning för HPV. Där har sex procent fler kvinnor provtagit sig för HPV i hemmet, jämfört med 2019 då proverna togs hos barnmorska, visar Ekots enkät. Sedan i höstas är också egenprovtagning standardmetod för att förebygga livmoderhalscancer i regionen.

– Vi kan se när vi tittar på siffrorna att det är fler som lämnat prov i och med egenprovtagningen, säger Jessica Birgander, enhetschef i Region Skåne i radiointervjun.

I Stockholm–Gotland syns en ökning på 8 procent och även i Västra Götaland och i Östergötland har intresset för provtagning ökat.

Cirka 500 kvinnor i Sverige får livmoderhalscancer varje år, de allra flesta orsakade av just HPV-virus.

Läs också: Hemtest för HPV blir permanent i ny version av screeningprogram