Allt fler väljer begränsa vårdens tillgång till information i patientjournalen, rapporterar Sveriges Radio Ekot. Fram till juni i år fanns det totalt 99 000 spärrar i journaler, vilket är en kraftig ökning från 2019, då det fanns det 66 000 spärrar.

En anledning till att spärra journalerna är att man inte vill att obehörig vårdpersonal ska komma åt känsliga uppgifter. Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare på Länssjukhuset i Kalmar, beskriver utvecklingen som problematisk eftersom den visar att en del patienter inte litar på att sekretessen i vården.

– »Det blir ju en förtroendekris. Vi bygger ju på en samverkan mellan vårdpersonal och patienter för att man ska uppnå god vård och goda resultat i vården, säger hon till radion.

Flera regioner som Ekot varit i kontakt med ser en fara i att patienten genom att spärra journalen riskerar möjligheten att få rätt vård, eftersom vårdpersonal inte kan ta del av viktig information.

– Du har ju inte tillgång till all information om patienten, vilket innebär att patienten är den som ska informera om det som har betydelse. Och patienten själv kan ha glömt saker som kan ha betydelse eller kan vara omedveten om att något i den tidigare sjukhistorien har betydelse, säger Gunhild Nordesjö Haglund som samtidigt betonar att det är bra att det finns en möjlighet att spärra journalen för den som vill.