Folkhälsomyndigheten ser en fortsatt ökning av covid-19 nationellt, och myndigheten har fått signaler om att antalet sjukhusinläggningar ökar i flera regioner. Det framgår av en ny sammanställning.

Under vecka 28 rapporterades drygt 4 700 nya fall av covid-19, vilket är en ökning med 22 procent sedan den föregående veckan, vecka 27.

Mellan vecka 26 och 27 ökade antalet fall med 7 procent.

– Vi har en ökande samhällsspridning av covid-19 vilket innebär att det kan bli fler sjukhusinläggningar och även fler som avlider med covid-19. Nivåerna vi ser nu ligger högre än förra sommaren, men vi är inte i samma läge som i vintras när omikron spreds första gången, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, i en presskommentar.

Hittills under vecka 28 har tolv personer med covid-19 tillkommit på landets IVA-avdelningar, enligt de rapporter som kommit in till myndigheten.

För närvarande har myndigheten 35 bekräftade dödsfall under vecka 26. De föregående tre veckorna, vecka 23 till 25, var medeltalet 27 dödsfall per vecka.