När Svenska Dagbladet lägger samman rörelseresultaten 2021 för tre av de fyra stora nätläkarbolagen uppgår den sammanlagda förlusten till 362 miljoner kronor.

Störst förlust gjorde Min Doktor, vars verksamhet gick back med 171 miljoner kronor. Det var en ökning av 2020 års förlust, som hamnade på 147 miljoner kronor.

Satt i relation till nettoomsättningen på 327 miljoner kronor betydde detta att för varje hundralapp som företaget tjänade på sin verksamhet förra året, blev det en förlust på lite mer än 50 kronor. Det var ändå ett steg framåt jämfört med året innan.

»Att växa i den takt som vi har gjort kostar, och vi är nöjda med att ha kunnat förbättra vår marginal trots flera stora investeringar under det gångna året«, skriver vd:n Jonas Vig till Svenska Dagbladet, och syftar bland annat på att man expanderat med nya kliniker.

Även Doktor.se såg minusresultatet växa, det nästan fördubblades till 146 miljoner kronor. Kostnaderna bestod till stor del av förvärv av flera vårdcentraler och av satsningar på ett ökat digitalt utbud. Bolagets vd Martin Lindman uttalar sig optimistiskt till tidningen och redan i år tror han att man genererar vinst på den svenska marknaden.

Doktor24 redovisade ett rörelseresultat på minus 45 miljoner kronor för 2021. Det var dock betydligt bättre än föregående år, då förlusten var ungefär dubbelt så stor.

Den fjärde nätläkarbjässen i Sverige, Kry, har än så länge inte kommit in med sin årsredovisning. Men ett par saker talar för att även de kommer att redovisa röda siffror. Under våren meddelande bolaget att var tionde tjänst på huvudkontoret skulle försvinna. Bolaget gjorde en förlust på över 800 miljoner kronor 2020, enligt SvD.

Läs mer:

Björn Eriksson leder ny utredning om digital vård: »Centrala frågor«