Sedan tidigare är det känt att delar av Region Stockholms ledning anser att det behövs åtminstone 200 nya vårdplatser på akutsjukhusen i Stockholmsregionen för att möta efterfrågan på vård på ett hållbart sätt.

Nu säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) att vårdpersonalstyrkan behöver öka med cirka 400 personer för att tillgodose detta mål. Ett problem är förstås att hitta så mycket personal till akutsjukhusen. I en intervju med Svenska Dagbladet, SvD, framhåller Irene Svenonius att en nyckel till att lyckas med att utöka personalstyrkan är att få sjukskriven vårdpersonal tillbaka till arbetet.

– Vi måste satsa mer på medarbetarnas hälsa. Kan vi exempelvis få ner den långa sjukfrånvaron med en procentenhet motsvarar det 428 anställda. Kan de jobba i stället för att vara sjuka så har vi personal så att det räcker för de nya vårdplatserna, säger Irene Svenonius till SvD och fortsätter:

– Vi ska kartlägga var ohälsan bland personalen är som störst och ta fram data om det är så att vi kan jobba metodiskt med olika hälsoinsatser.

Hon tillägger att konkurrenskraftiga löner och situationen på vårdcentralerna också är viktiga aspekter för att påverka situationen på akutsjukhusen positivt.

Stockholms läkarförenings ordförande Johan Styrud säger att han är osäker på om det räcker med en sådan satsning som Irene Svenonius flaggar för. Men han bedömer att hennes räkneexempel är rimligt. En sänkning av den långa sjukfrånvaron med en procentenhet skulle kunna ge drygt 400 fler vårdanställda.

– 200 nya vårdplatser är en bra början, men jag är inte säker på att det kommer att räcka. Detta för att trycket på de tre stora akutsjukhusen har varit, och är, otroligt stort. 400 nya vårdanställda är också en bra början, men jag är inte heller säker där på att det räcker.

Han är lite besviken på att Irene Svenonius inte lyfter fram primärvården mer i sitt utspel.

– Det hänger ihop. Får man en bättre situation på vårdcentralerna, blir det ett minskat tryck på akutsjukhusen.

Han håller med om att man i alla fall delvis kan tillgodose behovet av nya vårdplatser och den personal som behövs genom att regionen hjälper sjukskriven vårdpersonal tillbaka till jobbet.

– Det är viktigt att ta hand om personalen, inte minst då de har slitit något fruktansvärt under två års tid under pandemin. Det måste finnas en arbetsmiljö på både sjukhusen och vårdcentralerna som gör att folk står ut.

Stockholm tillhör de regioner som har det minsta antalet vårdplatser per 1 000 invånare, trots ett tillskott på 250 platser de senaste åren. Bara Halland, Gävleborg och Östergötland har färre, skriver SvD, och Johan Styrud bekräftar den bilden.

Vad beror den stora bristen på vårdplatser på i huvudsak, enligt er?

–  Man har sparat och skruvat ned lite grand hela tiden. Sedan har befolkningen i Stockholm växt ganska mycket under de senaste tio åren. Det har man inte riktigt tagit hänsyn till, säger Johan Styrud.