Ulf Bergman är sjuksköterska i grunden och arbetar i dag som divisionschef för Division nära som inkluderar hälsocentralerna och Folktandvården. Han har en lång rad av ledande befattningar inom hälso- och sjukvården i Norrbotten bakom sig. Bland annat har han varit stabschef för Piteå närsjukvårdsområde, och under pandemikrisen ledde han den lokala krisledningen i Piteå.

– Det finns flera frågor som vi måste fokusera på i regionen. Det gäller i synnerhet frågor som kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Det är våra viktigaste förutsättningar för att kunna erbjuda en god vård. Jag är ödmjuk inför de utmaningar vi står inför, men ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med regionens chefer, medarbetare och fackliga organisationer, nu på en övergripande nivå, säger Ulf Bergman i ett pressmeddelande.

Bakgrunden till att den tidigare regiondirektören Anna-Stina Nordmark Nilsson avgick var bland annat ett stort missnöje från läkarkåren. Många menade att de långvariga bemanningsproblemen inte hade tagits på allvar, och den 16 juni sa Norrbottens läkarförening för första gången någonsin upp det lokala utvecklings- och samverkansavtalet med regionen. Föreningen sa sig sakna förtroende för regiondirektören.

Den 20 juni publicerade 174 läkare vid Sunderby sjukhus hård kritik mot regionledningen i ett öppet brev där man bland annat skrev att läget på sjukhuset var »fruktansvärt«. Det handlade till exempel om att uppemot tio patienter tvingas övernatta flera dygn på akutmottagningen i väntan på vårdplats, och att all planerad kirurgi som kräver slutenvård ställts in fram till slutet av augusti.

Dagen efter brevet meddelade regionen att regiondirektören bett om att få lämna sitt uppdrag.

Ulf Bergman börjar som regiondirektör den 18 juli och förordnandet sträcker sig till 31 mars 2023.

Läs mer:
Hårt kritiserad regiondirektör avgår i Norrbotten