Bakgrunden till studien är att nästan alla personer som infekteras med sars-cov-2 snabbt utvecklar T-celler, en typ av immunceller som bidrar till att eliminera viruset, och att dessa kvarvarande T-celler skulle kunna förklara varför en återinfektion oftast blir lindrigare än den första infektionen.

En ny studie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, publicerad i Proceedings of the National Academy of Sciences, bidrar till att kasta nytt ljus över hur närvarande dessa immunceller är när det har gått en tid efter smittotillfället.

Resultatet bygger på 81 blodprover från 44 hälso- och sjukvårdsmedarbetare från Sahlgrenska universitetssjukhuset och visar att vissa kategorier av T-celler som bildas vid det första infektionstillfället inaktiveras inom några månader, men att en typ av T-celler, Th1-celler, förblir aktiva mot sars-cov-2 i åtminstone 20 månader.

– Studiens viktigaste fynd är att Th1-celler kvarstår långt efter infektionen. Det skydd dessa celler förmedlar tycks inte vara tillräckligt för att förhindra en andra infektion, men att T-celler som känner igen sars-cov-2 finns kvar förklarar sannolikt varför återinfektioner sällan ger allvarlig eller livshotande sjukdom, säger Magnus Lindh, professor i virologi och överläkare vid avdelningen för klinisk mikrobiologi, i en presskommentar.