Inspektionen för vård och omsorg riktar skarp kritik mot Södersjukhuset för bristande patientsäkerhet, rapporterar Dagens Nyheter. Nära 30 vårdplatser saknas och en av de mest allvarliga bristerna är en överbelastad akutmottagning som medför långa väntetider för patienterna, enligt Ivo.

– Vårdgivaren har heller inte säkerställt att personalen har förutsättningar att följa rutiner på akutmottagningen. Det finns fastställda rutiner för kontroller och personalen har kännedom om dessa. Problemen uppstår när belastningen är för hög och personalen inte hinner arbeta enligt rutinerna, säger Marie Åberg, avdelningschef på Ivo, till tidningen.

Det handlar bland annat om att överbeläggningsplatser i korridor och dagrum inte är trygga eller lämpliga för vård av patienter. Här saknas den utrustning, utformning och bemanning som behövs för att säkerställa patientsäkerheten.

– Det kan leda till allvarliga vårdskador och att den totala sjukhusvistelsen för patienter förlängs, fortsätter Marie Åberg

Sven Klasson, chefsläkare på Södersjukhuset, håller med om den del av kritiken som handlar om att patienter blir liggande i korridorer och dagrum. Belastningen kan på sommaren bli så hög att det nästan blir en extra vårdavdelning på akuten, säger han till Dagens Nyheter.

Han framhåller samtidigt att stor del av kritiken grundar sig i en problematik som ligger på regional nivå.

– Det är ganska omfattande kritik som vi har fått och vi kommer naturligtvis att gå igenom den väldigt noga. Men få vårdplatser och stor personalbrist är problem som många sjukhus i regionen har, så det blir svårt att hålla varje enskild vårdgivare ansvarig i dessa frågor.

Även Danderyds sjukhus har nyligen fått skarp kritik av tillsynsmyndigheten, och även här gäller det antalet disponibla vårdplatser.

Sverige Radio P4 Stockholm rapporterar att Ivo kritiserar sjukhuset för att de inte kan garantera patientsäkerheten och att det saknas sängar till patienter samt tillräcklig vård, mat och tillsyn.

– Det har varit en stor mängd patienter på akutmottagningen. Man har inte haft möjlighet till att ge en god övervakning och ge medicinsk vård och behandling som patienten kan behöva, och framför allt har patienter inte fått komma till en vårdplats som de behöver utifrån sin diagnos, utan man har fått vänta länge, säger Peder Carlsson, avdelningschef på Ivo, till P4 Stockholm.

Dagens Medicin skriver att Ivo anmärker på att Danderyds Sjukhus inte kan säkerställa att det finns tillräckligt med disponibla vårdplatser inom den somatiska specialistvården. Detta innebär i sin tur att patienter på akutmottagningen riskerar att fara illa då de inte kan komma upp till en vårdavdelning tillräckligt snabbt.

Ivo kräver nu att bägge sjukhusen vidtar åtgärder. Senast den 31 oktober ska Danderyds sjukhus ha redovisat sina utförda och planerade åtgärder till myndigheten, annars riskerar de ett föreläggande. Södersjukhuset har fram till den 9 september på sig att svara på Ivo:s kritik.