Hjalmar Olsson, specialist i allmänmedicin, är en av läkarna bakom programmet Sofie. Foto: Jesper Cederberg

– Idén med Sofie är att skedmatas på den egna datorn i små doser, en till två frågor per dag, som återkommer om man svarar fel.

Det berättar Hjalmar Olsson, specialist i allmänmedicin och en av de två läkare som arbetat med att ta fram programmet Sofie. Programmet testas nu i ett pilotprojekt på några vårdcentraler i Stockholm, däribland Liljeholmens vårdcentral där Hjalmar Olsson arbetar. Han och läkaren Fredrik Holmberg, som dessutom är programmerare och kom på idén till Sofie, har fått pengar från Stockholms innovationsfond för att utveckla programmet för vårdcentralerna i Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO.

– Jag har hela tiden kämpat med hur jag ska kunna lära mig på bästa sätt. Jag har testat olika saker. Fallbaserad inlärning är det som fungerar bäst, i alla fall för mig, berättar Fredrik Holmberg om hur han kom på idén.

I praktiken ger Sofie läkarna frågor med fyra svarsalternativ. Det sker automatiskt varje dag och tanken är att det inte ska ta mer än någon minut att svara, men kunna bidra till kompetenshöjning och viktiga påminnelser om exempelvis behandling och åtgärder vid vissa symtom och diagnoser. Beroende på om läkarna svarar rätt eller fel, och på hur svår de tycker frågan är, repeterar Sofie frågorna med olika intervall. De båda skaparna till programmet kallar det för mikroinlärning.

– Det går ju inte att jämföra med en kurs på flera dagar eller en lärobok. Men det jag ser bland oss specialister – åtminstone i allmänmedicin – är att när man är färdig med sin specialistutbildning, blir många lite löst hängande när det gäller vidareutbildning, säger Hjalmar Olsson som poängterar att exempelvis USA har mer krav på vidareutbildning än Sverige.

– Sjukvårdsorganisationen måste vara en lärande organisation, eftersom kunskapen hela tiden uppdateras. Nu ändras till exempel riktlinjerna för hjärtsviktsbehandling. Och vissa vårdcentraler har inte snappat upp det.

Sofie uppmärksammades också av SLSO:s kvalitets- och patientsäkerhetsstrateg Rita Fernholm, som tyckte att programmet kunde vara användbart för att öka kunskapen om patientsäker handläggning. Nu används tidigare lex Maria-fall som underlag till flera frågor.

– Det kan ha begåtts något fel på en vårdcentral, och då vill vi till exempel uppmärksamma läkare på att man inte ska behandla paronyki med antibiotika – det är kirurgi som gäller, säger Hjalmar Olsson om ett faktiskt exempel där en patients antibiotikakur felaktigt förlängts flera gånger av olika läkare.

Foto: Jesper Cederberg

Han berättar hur användarnas återkoppling har varit positiv. Men att få evidens för att Sofie faktiskt höjer kunskapsnivån är lite svårare. Då skulle man behöva testa nivån före och efter användandet av programmet.

– Dit har vi inte kommit än, utan vi går lite på »lustprincipen«; att folk tycker det är roligt att få en daglig fråga och se hur man klarar sig.

I dag har Sofie någonstans mellan 200 och 300 frågor, men innehållet uppdateras kontinuerligt. Planen är att Sofie också ska bli tillgänglig för andra specialiteter och kanske även spridas till andra regioner. Men till en början ska det erbjudas SLSO:s vårdcentraler.

– Vi har sagt att alla som vill får vara med inom SLSO efter sommaren. Redan nu har folk hört av sig, men vi har inte gjort någon informationskampanj än, säger Fredrik Holmberg.

Här finns ett exempel på fråga från Sofie.