Enligt förslaget ska den nuvarande lagen om fastställande av könstillhörighet ersättas av två nya lagar: lagen om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Förändringen innebär att den administrativa processen för att ändra juridiskt kön, det kön som framgår av folkbokföringen, ska förenklas, enligt ett pressmeddelande. Det ska bara krävas en mindre omfattande prövning inom hälso- och sjukvården innan Socialstyrelsen kan fatta beslut. Regeringen vill också att åldersgränsen för att ändra juridiskt kön sänks till 16 år.

– När vi däremot talar om det medicinska könet, som alltså skulle föregås av att man gör könskorrigerande behandlingar och medicinska ingrepp, då ligger åldersgränserna kvar, säger socialminister Lena Hallengren (S) till Sveriges Radio Ekot.

Även när det gäller den föreslagna lagen om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen vill regeringen se en mindre omfattande prövning än i dag. Det ska inte längre behövas tillstånd från Socialstyrelsen, utan besluten ska fattas av hälso- och sjukvården.

– Det här är en fråga där det är vården som gör bedömningen vilken vård eller möjligen behandling som är den allra bästa. Inte politiken, säger Lena Hallengren.

Lagändringarna föreslås träda i kraft i oktober 2024.