Det blev ett delvis något annorlunda seminarium i Almedalen när Sveriges läkarförbunds chefsförening, Sjukhusläkarna och Sveriges industriläkarförening arrangerade ett sådant med rubriken »Klarar sig vården utan medicinskt ledarskap – när får vi en ansvarig minister som är läkare?«. Just den frågan fick inget svar men en panel av läkare med lång erfarenhet av chefsuppdrag bjöd på sig själva och skämtade en del trots att ämnet – det medicinska ledarskapet – var allvarligt i sig.

Flera av paneldeltagarna var öppna med att det är en utmaning för en läkare att välja ett uppdrag som chef inom vården.

– Framför allt behöver man ha ett bra stöd runt sig, sade till exempel Jonas Holm, överläkare vid Skellefteå lasarett och tidigare verksamhetschef.

– Annars blir det lätt att man blir ensam i toppen.

Elin Karlsson, ordförande för Sjukhusläkarna, berättade om läkare som tidigare varit chefer och som tyckt att det varit en hopplös uppgift.

Anders Ahlsson, läkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm, påminde om att det generellt sett är krävande att vara chef.

– Det kommer alltid att vara besvärligt att vara chef, sa han.

Som förklaringar till den utmanande rollen nämnde panelen flera olika saker, som vårdens organisation och att chefsrekryteringen inte alltid är så utvecklad.

För läkare tillkommer också att den som väljer att bli chef och slutar med att arbeta kliniskt ofta kan få kritik av kliniskt verksamma läkare. Anders Ahlsson berättade att man då kan bli kallad för »pärmbärare« och andra liknande saker. Martin Engström, läkare och hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, konstaterade att den som inte längre är kliniskt aktiv kan ses som en person som inte tillhör läkarprofessionen.

Dock var det ingen av paneldeltagarna som tyckte att det var synd om cheferna. Tina Crafoord, ordförande för Sveriges läkarförbunds chefsförening, konstaterade:

– Våra medlemmar är de mest nöjda av alla medlemmar i Läkarförbundet.

Panelen önskade också att fler läkare ska välja att bli chefer.

– Kliv ner från läktaren och kom in i matchen, sade till exempel Christophe Pedroletti, läkare och vd för Södertälje sjukhus och på väg att bli vd för Danderyds sjukhus.

– Vi behövs som ledare i många olika sammanhang, summerade Anna Maria Langkilde, ordförande för Sveriges industriläkarförening.