Karin Looström Muth har under lång tid innehaft flera olika tjänster inom Västra Götalandsregionen, både som läkare och verksamhetsledare, och under en period var hon chefläkare på Södra Älvsborgs sjukhus med ett särskilt ansvar för kvalitetsfrågor.

I en kommentar till utnämningen säger hon att det nu finns en gyllene möjlighet att påverka utvecklingen inom vården.

– Digitaliseringen har nått en punkt där den verkligen kan göra skillnad i vården. Framtidens vårdinformationsmiljö står för dörren och nära vård och personcentreringens möjligheter i vårdutvecklingen framåt börjar bli mer konkreta, så det här känns fantastiskt roligt, säger Karin Looström Muth i ett pressmeddelande.

I en presskommentar förklarar regiondirektör Ann-Sofi Lodin att den nya tjänsten har tillkommit som en följd av den nya politiska organisationen. Ansvaret för hälso- och sjukvården ska delas upp på två funktioner, en hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör och en produktionsdirektör. De två direktörerna ska arbeta tillsammans med att stödja de nya politiska nämnderna som börjar arbeta efter valet.

Karin Looström Muth tillträder tjänsten 1 oktober.

Ny politisk organisation i VGR 2023–2027

Den 12 april beslutade regionfullmäktige för Västra Götaland, efter förslag från regionstyrelsen, att en strategisk hälso- och sjukvårdsnämnd ska inrättas för att hantera långsiktiga frågor och frågor av strategisk karaktär. Man beslutade också att en operativ nämnd ska överta arbetet med att omsätta den strategiska nämndens strategier i praktiken. Fem delregionala nämnder ska få ansvar för att föra dialog med olika aktörer, och för att driva folkhälsofrämjande insatser. Beslutet bedöms leda till: tydligare styrning,​ större genomslag för politiska beslut​, minskad administration​ och effektivare verksamhet​. Här sammanfattas förslaget från regionstyrelsen.

Källa: Västra Götalandsregionen