Som Läkartidningen tidigare berättat, varnar chefläkare för risker i samband med införandet av Nationella läkemedelslistan. Det handlar främst om den så kallade transformatorn. I dag flyttar den automatiskt förskrivningsdata från journalsystemen till Nationella läkemedelslistan, så att förskrivarna kan fortsätta att arbeta som vanligt i sina respektive system. Men enligt den lag som antagits, ska transformatorn stängas av den 1 maj nästa år, trots att journalsystemen inte kommer att hinna ha en motsvarande funktion på plats.

Det skulle innebära att förskrivarna behöver dubbeljobba – både skriva ordinationer i journalsystemen och e-recept i Förskrivningskollen eller andra webbsystem. Därmed blir det fler arbetsmoment och större risker för fel.

En analys gjord av Nätverket Sveriges chef­läkare tidigare i år identifierade totalt 30 risker med införandet av Nationella läkemedelslistan, där den avstängda transformatorn var den största. Efter att analysen presenterats kallade Socialdepartementet till ett möte med chefläkare, myndigheter, utvecklare och Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Och nu har regeringen gett E-hälsomyndigheten det nya uppdraget, vilket ska göra införandet av Nationella läkemedelslistan säkrare.

– Vi är väldigt glada från nätverkets sida att den här frågan har fått en tydligare belysning nu och att man konkretiserar den på det här sättet, säger Thomas Brezicka, chefläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och analysledare för nätverkets rapport.

E-hälsomyndigheten ska bland annat kartlägga regionernas tidsplaner för uppgradering eller införande av nya journalsystem. I uppdraget noterar Socialdepartementet att tidsgränsen för att stänga av transformatorn håller på att ses över och att E-hälsomyndighetens arbete blir en del i det. Myndigheten ska också undersöka vilket behov av stöd som aktörerna har, och erbjuda tekniskt stöd.

Det tolkar nätverket som att transformatorn kommer att hållas i gång längre än ursprungligen planerat.

– Det betyder i princip att E-hälsomyndigheten ska hålla transformatorn i gång till dess att anslutning är möjlig. Det är så vi tolkar det, säger Thomas Brezicka.

Hur länge tror du att transformatorn kommer att behövas?

– Jag tror att man måste räkna med flera år.

Han tror att det kan bli problematiskt att ändra i lagen till en ny tidsgräns så långt fram. Därför har nätverket föreslagit att ta bort tidsgränsen helt, då man inte tycker att den är nödvändig.

E-hälsomyndigheten ska lämna en delredovisning av sitt uppdrag väldigt snart, redan den 31 augusti, vilken ska innehålla regionernas tidsplaner.

– Det är väldigt bra. Det är högt tempo, säger Thomas Brezicka.

Däremot ska uppdraget slutredovisas den 31 mars, bara en månad innan det ursprungligen var tänkt att transformatorn skulle tas ur bruk. Och det ser Thomas Brezicka risker med.

– Om det finns frågetecken i slutredovisningen som kan äventyra möjligheten till en lagändring, och kanske till och med äventyra att E-hälsomyndigheten fortsätter att driva transformatorn, är det väldigt olyckligt att det bara är en månad kvar.

Läs även:

Chefläkare varnar för stora risker med läkemedelslistan

Blekinge anmäler Nationella läkemedelslistan till Ivo

Hoppfullt om läkemedelslistan efter departementsmöte