I mitten av juni fälldes Paolo Macchiarini för vållande till kroppsskada gällande ett av de fall med syntetiska luftstrupar som han opererade in på tre patienter under åren 2011 och 2012. Enligt Solna tingsrätt var brottet grovt men han dömdes till villkorlig dom i stället för fängelse.

Paolo Macchiarini friades på de två andra åtalspunkterna. Rätten lutar sig i de fallen mot bestämmelsen om nöd, som hänger samman med om det förelåg fara för patienternas liv och hälsa. I domen skrev tingsrätten att »transplantationerna på de två första patienterna inte har varit oförsvarliga«.

Åklagarna vände sig mot användningen av nödparagrafen. I slutet av juni överklagade de domen, och chefsåklagare Jim Westerberg sa att åklagarnas åsikt var att ingen av de tre patienterna hade befunnit sig i nöd i brottsbalkens mening.

Försvaret å sin sida var ganska nöjt när domen hade fallit. Paolo Macchiarinis försvarsadvokat Björn Hurtig sa då till Läkartidningen att de hade vunnit målet »till fem sjättedelar«, men att de skulle fundera på om de ändå skulle överklaga. I så fall skulle de göra det precis när tiden för överklagan skulle gå ut.

Och det har de nu gjort. Paolo Macchiarini vill att målet ska ogillas helt. Björn Hurtig har begärt anstånd till den 2 september med att redovisa grunderna för överklagan. Orsaken ska vara att varken domen eller åklagarnas överklagan redovisats på ett språk som Paolo Macchiarini förstår, att det är sommartid och att Paolo Macchiarini befinner sig i ett annat land.

 

Läs även:

Macchiarini fälls av tingsrätten för vållande till kroppsskada

Expert: Jag är inte överraskad över domen mot Macchiarini

Advokaten: På det stora hela nöjda med domen

Åklagaren: Förvånande dom med den bevisningen

Visselblåsarna kritiska till Macchiarini-domen

Åklagarna vill se fängelse för Macchiarini – överklagar domen

Risk att åklagarna i Macchiarinifallet äventyrat patientsäkerheten