Som Läkartidningen berättat återinför nu allt fler regioner munskydd för vårdpersonal. Tidigare i juli fick exempelvis hälso- och sjukvårdspersonal i Västmanland, Västernorrland, Västra Götalandsregionen och Uppsala ta på munskydden igen.

Reglerna för när munskydden ska användas skiljer sig dock åt mellan regionerna.

Nu aviserar även Region Västerbotten att munskydden ska på igen vid patientnära arbetet. Rekommendationen gäller från 20 juli och tills vidare.

– Med anledning av den pågående smittspridningen återinför vi nu munskydd för vårdpersonal vid patientnära arbete. Det är en svår balansgång om när det är rätt tidpunkt att införa fler smittförebyggande åtgärder. I samråd med vårdhygien bedömer vi att det är läge nu, säger Ulrica Bergström, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, i ett pressmeddelande.

Antalet nya covidfall i Europa har trefaldigats de senaste sex veckorna, och antalet sjukhusinläggningar har fördubblats, enligt världshälsoorganisationen WHO. Sjukhusinläggningarna har dubblerats de senaste sex veckorna i Europa, men få behöver intensivvård.

– Det är en enorm utmaning för vårdpersonalen i land efter land som redan är under enorm press i hanteringen av ihållande kriser sedan 2020, säger WHO:s Europachef Hans Kluge till TT.