– Vi har haft ett ansträngt läge på sjukhuset de senaste veckorna, med hög beläggning på våra vårdavdelningar och många sökande på akuten, i kombination med att fler medarbetare än vanligt varit hemma sjuka. Dessutom ser vi att antalet patienter med covid-19 har ökat, jämfört med tidigare i år. Allt detta sammanfaller under sommarperioden, som alltid innebär högt tryck på vården i Norrtälje kommun, sa Sune Forsberg, tillförordnad chefläkare, i förra veckan i samband med övergången till stabsläge.

Sedan dess har operationer som kan vänta skjutits upp, liksom icke akut mottagningsverksamhet. Tack vare att medarbetare på frivillig basis avbrutit sin ledighet för att stötta upp har sjukhuset fram till nu sluppit att beordra in personal från semestern. Nu är läget dock ett annat.

– Det räckte inte. Det stod klart ju längre in mot helgen vi kom, säger chefläkare Susanne Bergenbrant Glas till Dagens Medicin.

I ett mejl till Läkartidningen skriver hon att ytterligare personal insjuknat sedan förra veckan samtidigt som vårdtrycket har ökat. Hittills är det mestadels sjuksköterskor som har beordrats att jobba. Inga läkare är ännu berörda.

Susanne Bergenbrant Glas uppger också att hon är oroad över situationen men att man jobbar med att upprätthålla patientsäkerheten genom ett flertal insatser. Exempelvis har en operationssal stängt och kökspersonal utan vårdutbildning har anställts för att den utbildade vårdpersonalen ska kunna användas där de mest behövs.

Hon vågar inte sia om när en ljusning kan väntas.

»Vi hoppas att personalen och patienterna tillfrisknar och att covidspridningen minskar«, skriver hon.

Läs också: Ansträngt läge på Norrtälje sjukhus