I maj meddelade Anders Svenningsson, professor i neurologi vid Karolinska institutet, att han hoppade av uppdraget som prioriteringsordförande när det gäller Socialstyrelsens riktlinjearbete om MS. Han ansåg, tillsammans med flera andra experter, att det skulle finnas en rekommendation om off label-läkemedelet rituximab i de nationella riktlinjerna. Men Socialstyrelsen ratade studier med lymfomläkemedlet.

Dagens Medicin kopplade Socialstyrelsens besked till bland annat påtryckningar från läkemedelsindustrin. Användningen av rituximab är mycket utbredd, trots att det finns godkända, om än dyrare, läkemedel med samma verkningsmekanism. Från Socialstyrelsens sida fanns en oro för att behöva betala skadestånd till läkemedelsföretag, enligt minnesanteckningar från ett internt möte med anlitade experter tidigare i år, som tidningen hänvisade till.

Det har tidigare inte funnits stöd för användningen i en större randomiserad klinisk studie. Men nu har Anders Svenningsson och hans forskarkollegor gjort en sådan som publicerats i Lancet Neurology.

– Vi hoppas att det här resultatet kan användas som underlag i officiella behandlingsriktlinjer, säger Anders Svenningsson, som är försteförfattare, till Dagens Medicin.

I fas 3-studien har 195 svenska patienter med den vanligaste formen av MS, skovvis förlöpande MS, deltagit. De har delats in i två grupper som antingen fått rituximab eller standardbehandling med dimetylfumarat. Under en tvåårsperiod undersöktes förekomsten av skov.

Bara 3 av 98 patienter som fått rituximab drabbades av skov, att jämföra med 16 av 97 som fått dimetylfumarat. Det var en större skillnad än forskarna räknat med. Att deltagarna visste vilken behandling de fick var förvisso en svaghet, men Anders Svenningsson menar att det är svårt att göra blindade prövningar eftersom läkemedlen har så olika biverkningar. Han påtalar också att dimetylfumarat användes som jämförelse, bland annat därför att det använts som jämförelse i andra prövningar med starkare läkemedel.

Anders Svenningsson ser studien som ett viktigt steg på vägen för att rituximab ska bli ett godkänt MS-läkemedel. Han vill också att Socialstyrelsen omprövar sin hållning i frågan.

– Nu när resultaten i vår nya studie är publicerade kommer vi vända oss till Socialstyrelsen och be dem ytterligare motivera sitt beslut, säger han till Dagens Medicin.

 

Läs även:

Expert lämnar arbete med nationella riktlinjer för MS

MS-experter efterlyser riktlinjer om rituximab