Klassningen är den högsta möjliga som WHO kan utfärda – enligt BBC är det bara i dagsläget två andra sjukdomar med samma klassificering: covid-19 och polio. WHO:s expertkommitté var dock oenig i frågan. Bland annat framfördes ståndpunkten att det finns tidiga tecken på att smittspridningen har stabiliserats eller gått ner i vissa länder, samt att den absoluta merparten av fall har observerats hos män som har sex med män och flera sexpartners, vilket gör att insatser kan riktas till just denna grupp. WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus menade dock att smittan spridit sig snabbt över världen och att det verkligen rör sig om ett internationellt hälsonödläge och agerade därför utslagsröst. Det är första gången som en WHO-chef tar ett sådant beslut utan experternas stöd, rapporterar nyhetsbyrån AP.

– Det illustrerar att det är svårbedömt och att många är osäkra på om det verkligen är ett globalt nödläge, säger Anders Sönnerborg, professor i klinisk virologi och infektionssjukdomar vid Karolinska institutet, till TT.

Han menar att klassificeringen delvis handlar om att WHO och dess generaldirektör vill visa sig proaktiva och sända ut en signal för att inte situationen ska förvärras.

– Baserat på den kritik man har utsatts för, att vara för saktfärdig med coronaviruset, så har man dragit lärdom av den situationen. Då vill han stämma i bäcken.

Från den 1 januari i år och fram till den 20 juli hade över 14 500 misstänkta och laboratoriebekräftade fall rapporterats in till WHO från 72 länder. Sedan i maj har 3 000 fler fall rapporterats in i 47 länder.

I Sverige följer Folkhälsomyndigheten det epidemiologiska läget.

– Det finns en pågående smittspridning i Sverige men det rör sig om ett begränsat antal fall jämfört med andra delar av Europa. I Sverige finns i princip redan alla åtgärder på plats som WHO rekommenderar för den grupp länder med motsvarande situation som Sverige, men Folkhälsomyndigheten ser över om ytterligare åtgärder kan bli aktuella, säger Lisa Brouwers, tillförordnad generaldirektör för Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Läs också: Vaccin mot apkoppor får klartecken