Under sommaren har spridningen av coronaviruset ökat i Sverige, och i många regioner har detta lett till ett ökat antal inlagda patienter med covid på sjukhus. De senaste siffrorna från de största regionerna visar att ökningen har fortsatt den senaste tiden.

Antal inneliggande patienter med covid-19 i Västra Götalandsregionen, 29 mars 2020–27 juli 2022. Under perioden 19 maj–13 juli 2022 samlades ingen data in. Bild: Skärmdump, lägesrapport 27 juli 2022.

Den senaste veckostatistiken från Västra Götalandsregionen, som kom i dag den 27 juli, visar att regionen hade totalt 127 inneliggande patienter med covid-19, varav 4 på en intensivvårdsavdelning. Det var en ökning från 111 patienter veckan dessförinnan, varav två på Iva. För två veckor sedan var det 96 patienter på sjukhusen som testat positivt. Statistiken omfattar samtliga inneliggande patienter som testat positivt för covid-19, och inkluderar alltså även dem där covid-19 inte är orsaken till att de lagts in på sjukhus.

I samband med att statistikrapporterna om sjukhusinläggningar återupptogs i förra veckan sa företrädare från VG-regionen att covid-19 måste tas på allvar även fortsättningsvis, både ur ett patient- och ett vårdperspektiv.

– Läget i vården är generellt ansträngt och varje patient som läggs in med covid-19 påverkar vården, sa Västra Götalandsregionens ställföreträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, Kristine Rygge.

Region Stockholms ökning, som redovisades i går, är snarlik den i Västra Götalandsregionen. Totalt vårdades 268 patienter med covid-19 på Stockholmsregionens sjukhus, vilket var 51 fler än vad som rapporterades föregående tisdag.

– Det är oroväckande att antalet patienter med covid-19 som vårdas vid länets sjukhus fortsätter att öka. Många vårdplatser upptas nu av patienter som är sjuka med covid-19 som sin huvuddiagnos. Utöver dem så har vi många patienter som har en annan huvuddiagnos och samtidigt covid-19. Alla måste tas omhand på ett smittsäkert sätt, vilket bidrar tydligt till den höga belastningen vid länets sjukhus, sa Elda Sparrelid, chefläkare i Region Stockholm, i en kommentar i rapporten.

Att de som arbetar inom sjukvården nu i högre grad testar positivt för covid-19 i takt med den ökande smittspridningen utgör dessutom en ytterligare belastning, framför Region Stockholm i sin lägesrapport.

Även Region Skåne konstaterar en uppgång av antalet sjukhusfall. Under vecka 29, alltså förra veckan, vårdades 215 patienter med covid-19 på sjukhusen, vilket kan jämföras med den föregående veckans 175 patienter.

– Vi ser även i Skåne en viss uppgång av antalet inneliggande med covid-19 under juli månad, uppger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne, i ett e-postsvar till Läkartidningen.

Även flera av de mindre regionerna redovisar en ökning av antalet inlagda på sjukhus med covid-19, men här handlar det om relativt få personer. Region Örebro hade under tisdagen 15 personer inlagda på sjukhus med covid, att jämföra med 7 personer förra tisdagen. Ingen var dock inlagd på Iva.

I Region Västmanland har man noterat den högre smittspridningen i samhället, men utvecklingen på sjukhusen är inte så tydlig som i de största regionerna.

– Vi upplever att smittspridningen ökar i regionen, men inom sjukvården är det inte en superansträngd belastning på grund av det. I går den 26 juli var det var det tre stycken som var inlagda på sjukhus på grund av covid, och ingen av dem var inlagd på Iva, säger Daniel Heimer, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

I maj slutade många regioner att löpande rapportera antalet patienter med covid-19 på sina sjukhus, och därför finns det när detta skrivs ännu inte någon aktuell nationell sammanställning. Folkhälsomyndigheten meddelade dock i förra veckan att man hade fått signaler om ett ökat antal sjukhusinläggningar fram till mitten av juli, men att ökningarna skett från låga nivåer.

I dag säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell till Dagens Nyheter, DN, att den ökande smittspridningen beror på undervarianter av omikron.

– Att smittspridningen är så omfattande just nu beror på att vi har undervarianter av omikron som blivit mer och mer smittsamma, just nu har vi en mycket smittsam variant, samtidigt som vaccinskyddet mot att smittas är kortvarigt och begränsat, säger hon till tidningen.

Många av de smittskyddsläkare som DN varit i kontakt med vittnar om en ökad belastning på sjukvården. Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare i Region Kalmar, är en av dem.

– Regionens smittspårningsenhet vittnar om att det snabbt blir relativt omfattande smittspridning när smittan letar sig in i en verksamhet, säger hon till DN.

Trots ökad smittspårning och en relativt kraftig tillväxt av antalet patienter med covid-19 på de största regionernas sjukhus, är det relativt få av dem som hamnar på Iva. För närvarande vårdas 16 personer med covid-19 på någon av landets intensivvårdsavdelningar, skriver tidningen.

Läs mer:

Region Stockholm: Fortsatt ansträngt läge på grund av covid-19