Maria Taranger, överläkare och områdeschef på Sahlgrenska universitetssjukhuset, arbetar sin sista dag före semestern. Med undantag från en vecka före midsommar har hon jobbat under hela sommaren.

Hon är chef över 2 500 anställda och ett 60-tal enhetschefer inom sju verksamhetsområden. Bland annat akutmedicin och geriatrik, kardiologi och prehospital akutsjukvård inom ambulansverksamheten.

När Läkartidningen når henne på telefon skriver hon ett berömmande mejl till kommunerna i Göteborgsområdet.

– De har varit sanslöst bra på att ta hand om utskrivningsklara patienter. Rappa som sjutton! Det har hjälpt oss mycket i sommar, säger hon och fortsätter:

– I dag har vi bara två utskrivningsklara patienter på hela SU som väntat mer än tre dagar.

Runt årsskiftet var läget däremot katastrofalt. De utskrivningsklara patienterna blev kvar länge, vilket förvärrade det ansträngda vårdplatsläget och skapade stor frustration bland sjukhuspersonalen.

Att kommunerna har dragit sitt stå till stacken är en anledning till att Sahlgrenska universitetssjukhuset klarat sig ganska bra i juli, trots 14 procent färre vårdplatser än förra sommaren.

– Maj och juni var väldigt tuffa. Då blev jag riktig orolig för sommaren trots att jag brukar vara en ganska optimistisk person. Men juli har blivit bättre än befarat, säger Maria Taranger.

Hon har fått samstämmiga rapporter från enhetschefer, vårdplatskoordinatorer och fackliga representanter om att läget, trots att små marginalerna, varit under kontroll. I enstaka, specifika fall har dock medarbetare tvingats avbryta semestern.

Samarbetet har fungerat bättre, jämfört med tidigare somrar enligt Maria Taranger. På varje sjukhustomt inom universitetssjukhuset (Mölndal, Östra och Sahlgrenska) har det gjorts en tydligare intern fördelning inför sommaren för att hantera patienter som behöver läggas in.

– Det har varit mindre tjafs. Man förstår att man är del i en helhet, måste hjälpas åt och att det här är så rättvist det kan bli.

Maria Taranger delar med sig av personliga glimtar från arbetsvardagen i juli på Twitter. Här en snabb glass i solen efter ett vårdplatsmöte med Alex Pasha. Han är vårdenhetschef på akuten på Sahlgrenska sjukhuset och har jobbat sedan 5.30 samma morgon för att hinna träffa nattpersonalen. Foto: Alex Pasha

I sommar har även så kallad dynamisk ambulansdirigering införts. Det innebär att man tar hänsyn till trycket på respektive akutmottagning och beläggningsgraden på avdelningarna för att avgöra om ambulansen skall köra patienten till Mölndals sjukhus, Sahlgrenska sjukhuset eller Östra sjukhuset. Fyra gånger per dag uppdateras en app med instruktioner till ambulanspersonalen. Arbetssättet har fungerat bra, tycker Maria Taranger som har delat med sig av personliga glimtar från sin arbetsvardag i juli på Twitter.

Där lyfter hon fram stunder som den när hon hann ta en glass med en kollega i solen, när vårdplatspusslet löste sig utan problem eller när hon bjöd hem enhetscheferna på pizza efter jobbet.

– Jag tror det är jätteviktigt att unna sig en paus, skratta, umgås och sänka garden lite. Det behövs för att orka, säger hon och tillägger:

– Jag tycker generellt att vi letar för mycket fel i sjukvården. Som chef och medarbetare räcker man inte till. Jag tycker att vi borde fokusera mer på det som vi faktiskt fixar trots allt och vara stolta över det.