Den 22 juni gick Region Västernorrland upp i det näst högsta beredskapsläget, förstärkningsläge. Efter det återstår bara katastrofläge.

Orsaken var i första hand det allvarliga läget på Sundsvalls sjukhus som hade väldigt många överbeläggningar och svårt att säkra bemanningen.

Regiondirektören Åsa Bellander beskrev en verksamhet på gränsen av sin förmåga och sa att sjukhuset egentligen hade behövt ha 180 vårdplatser i Sundsvall under sommaren. Men den 22 juni fanns det bara 141 vårdplatser.

– Det är en utmanande situation vi står inför i sommar och vi ska samla vår planering och vår gemensamma beslutskraft på bästa sätt. Förstärkningsläge gör att vi snabbare och på bättre sätt kan styra och säkerställa bemanning och andra resurser, sa hon då i ett pressmeddelande.

Nu, en dryg månad senare, befinner sig regionen forfarande i förstärkningsläge. Under juli har läget dessutom förvärrats, och det har varit mycket pressat på samtliga sjukhus i regionen (Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå).

– Många jag talar med beskriver det som den värsta sommaren de har varit med om. Bemanningsläget är skört, och inflödet av patienter har samtidigt varit större än förväntat. Vi har dagliga möten om vårdplatsläget och försöker lösa det så gott det går, säger tf hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman.

Sundsvalls sjukhus har haft flest överbeläggningar. Den dystra toppnoteringen i juli ligger på 58 överbeläggningar. De senaste veckorna har varit särskilt svåra. Personalen jobbar extrapass och arbetar över för att få det att gå ihop. Primärvårdsjouren i Sundsvall har också varit öppen längre på kvällarna.

– Vi ser att det har haft effekt och underlättar för akuten, säger Kjell Norman.

Än så länge har Region Västernorrland däremot inte beordrat in personal från semestern.

– De har arbetat väldigt hårt och behöver verkligen vara lediga. Men det blir så klart otroligt slitsamt för dem som jobbar.

Liksom på andra håll i Sverige är det framför allt sjuksköterskor som saknas. På läkarsidan ser det bättre ut.

– Seniora läkare har tagit jourpass på akuten så vi har sluppit ta in stafetter. Det har underlättat väldigt mycket att de har kunnat stötta upp under jourtid, säger Kjell Norman.

Än så länge ha det inte varit några avvikelser i sommar kopplade till vårdplatsbristen, enligt honom.

– Men det kommer säkert att komma. Det är klart att risken ökar för att göra fel när man har en så pass stressad situation som vi har nu.

Den här veckan har dock vårdplatsläget förbättrats något, enligt Kjell Norman.

– När jag ringde runt i går, tisdag, på förmiddagen hade Sollefteå till och med två lediga platser. Örnsköldsvik hade fyra överbeläggningar, vilket ändå är lugnt jämfört med hur det har varit. Sundsvalls sjukhus hade 34 överbeläggningar. Det är mycket, men det har varit värre.

Hur oroad är du inför resten av sommaren med tanke på att Folkhälsomyndigheten varnat för att smittspridningen av covid-19 troligen kommer att öka?

– Vi ser redan nu att covid ökar här. Det kommer in patienter på akuten och på avdelningarna med ett annat problem som även visar sig ha covid och det ställer till problem eftersom man måste isolera dem. Dessutom förvärras det redan sköra bemaningsläget så klart om det blir mycket sjukdom bland personalen.

Styret i regionen har kantats av avhopp under året, både när det gäller det politiska styret och den högsta tjänstemannaledningen. I april sade hälso- och sjukvårdsdirektören i Västernorrland, Kurt Pettersson, upp sig.

Kjell Norman började tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör första juli. Han kommer senast från en tjänst som senior rådgivare åt regiondirektören i region Gävleborg.

Inspektionen för vård om omsorg, Ivo, har krävt fler vårdplatser – minst 219 disponibla vårdplatser – på Sundsvalls sjukhus senast den 30 september. Annars riskerar Region Västernorrland ett vite på 15 miljoner kronor. Bakgrunden till beslutet är de svåra problemen på sjukhuset, som haft överbeläggningar på uppåt 200 procent på vissa avdelningar.

Under sin utredning hämtade Ivo in såväl lex Maria-anmälningar som avvikelser och noterade totalt 310 avvikelser kopplade till överbeläggningar.

– Vi konstaterar att situationen både har medfört och riskerar att medföra allvarliga vårdskador. Det här har också pågått i flera år utan att regionen har vidtagit åtgärder som lett till varaktiga förbättringar, sa Marie Åberg, chef för Ivos avdelning nord, tidigare i vår.

Region Västernorrland har sagt att man delar Ivos problembild.