Det framgår av ett regeringsbeslut från den 25 juli, där det också framgår att EU-kommissionen siktar på att teckna avtal med läkemedelstillverkaren i början av augusti.

Sverige får i och med sitt deltagande en möjlighet att beställa doser av det nya vaccinet, men man förbinder sig inte till något inköp.

Vaccinet är ett så kallat proteinbaserat boostervaccin och har sedan mars 2022 utvärderats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.

Enligt Läkemedelsvärlden är vaccinet avsett att vara påfyllnadsdos för vuxna som tidigare fått en grundvaccinering med ett mRNA-vaccin och/eller ett virusvektorvaccin, som det från Astrazeneca.

Som motivering till sitt beslut anger regeringen att man vill säkra upp den långsiktiga tillgången till vaccin än mer, och lyfter fram att strategin om att ha en bred portfölj av vacciner, där riskerna sprids, har fungerat väl.