Regionens fem sjukhus (Sunderby sjukhus, Gällivare sjukhus, Kalix sjukhus, Piteå sjukhus och Kiruna sjukhus) samarbetar redan för att kunna ta hand om inflödet av patienter. Men den höjda beredskapen ger möjlighet att förstärka samarbetet ännu mer skriver regionen i ett pressmeddelande.

– Stabsläget innebär att vi i den regionala krisledningen följer läget och är beredda att vidta ytterligare åtgärder när det behövs. Det är osäkert hur covid-läget kommer att utvecklas, men ökad smitta och att fler ur personalen blir sjuka skulle vara mycket besvärligt för oss, säger Ulf Bergman, tillförordnad regiondirektör.

De största bristerna på vårdplatser är på Sunderby sjukhus och inom de kirurgiska vårdplatserna i länet.

– Det har varit en ansträngd situation hela sommaren för de flesta regionerna i Sverige. Det blir värre och värre och vi är kanske inne i den mest besvärliga perioden just nu, säger Ulf Bergman till Sverige radio Norrbotten.

I juni lämnade den hårt kritiserade regiondirektör Anna-Stina Nordmark Nilsson in sin avskedsansökan. Ulf Bergman utsågs till tf regiondirektör den 8 juli i år. Han har tidigare varit divisionschef i Norrbotten. Han beskriver sommaren som den svåraste på mycket länge, sett ur ett bemanningsperspektiv.

– Bilden kompliceras av att vi har ganska många covid-smittade på avdelningarna och det finns risk att våra medarbetare blir smittade och det blir sjukfrånvaro. Vården är tämligen pressad i sin helhet, säger han till lokalradion.

Även Gunilla Engström, ordförande i Norrbottens läkarförening, beskriver läget som besvärligt. Inte minst vid Sunderby sjukhus.

»Patienter får övernatta på akuten på Sunderby sjukhus, ibland mer än ett dygn på grund av platsbrist på sjukhuset. Det har varit utbrott av covid på några avdelningar, även bland personal, neddragning av vårdplatser som följd«, skriver hon i ett mejl till Läkartidningen.

Även för psykiatrin vid Sunderby sjukhus är läget otroligt pressat, enligt Julius Breimer, ST-läkare i psykiatri och ordförande Sveriges yngre läkares förening (Sylf) Norrbotten, till Läkartidningen. Han sitter även i den lokala läkarföreningens styrelse.

»Vi har ju tyvärr dragit ner från 28 till 20 vårdplatser. Vi har då större delen av våren endast haft 28, i stället för 36 som ursprungligen planerat. Överbeläggningar är snarare regel än undantag«, skriver han i ett mejl till Läkartidningen.

Patienter får exempelvis dela rum i det som egentligen är enkelsalar och ligga i soffor. Sjuksköterskor har larmat om både bristande patientsäkerhet och säkerhet för personalen, som ibland är ensamma på avdelningar nattetid.

Det är även gles läkarbemanning och AT-läkarna får dra ett tungt lass. Enligt Julius Breimer brukar de normalt inte gå jour på helgerna på grund av det stora ansvar det innebär. Men under sommaren har AT-läkarna ofta gjort det.

»AT-läkare har uttryckt en stor etisk stress inför inskrivningsbeslut. Det bär emot att skriva in då man vet att det inte finns platser, och man letar snarare argument för att inte skriva in i stället för att ta det säkra före det osäkra. Sammanfattningsvis är det ingen rolig situation för vare sig patienterna som ska vårdas eller kollegorna som ska jobba i kaoset«.

Tidigare i år krävde Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) att Region Norrbotten säkrar att det finns 180 öppna vårdplatser på Sunderby sjukhus, samt att 90 procent av de akut sjuka patienterna som fått ett beslut om inläggning ska ha fått en vårdplats på en vårdavdelning inom fyra timmar från ankomst till akutmottagningen. Annars väntar ett vite på 10 miljoner kronor. Den 31 maj var sista datum för regionen att fixa det, men det är ännu oklart om Ivo kommer att kräva ett vite eller ej.