– Vi har av olika skäl längre väntetider för vissa typer av onkologiska bedömningar och behandlingar i länet just nu, säger Magnus Johansson, divisionschef, Medicin, i ett pressmeddelande.

Region Sörmland har redan tidigare samarbetat med andra sjukhus inom sjukvårdsregionen när det gäller cancersjukvården – exempelvis Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Örebro. Syftet är att de sörmländska cancerpatienterna snabbare ska få bedömning och behandling.

Väntetiderna beror till stor del på brist på onkologer. Onkologkliniken i Sörmland, som bland annat har mottagningar på Mälarsjukhuset och Nyköpings lasarett och en strålbehandlingsmottagning i Eskilstuna, har svårt att rekrytera personal. Inte minst på läkarsidan.

Under sommarens ledigheter har läget blivit än mer ansträngt. Därför uppger Region Sörmland att man under sommaren och hösten även kommer att ta hjälp från Region Stockholm, där vissa patienter erbjuds behandling eller bedömning. De kommer tas emot på Karolinska universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Aleris Christinakliniken vid Sabbatsbergs sjukhus.

–  Läkarbristen i sig är ingenting nytt, svårigheterna att rekrytera specialister är ett generellt och långvarigt problem i Sverige. Här i Sörmland tappar vi många specialister till bland annat Stockholm, säger Diana Bornstein, tillförordnad chef för Region Sörmlands division för kirurgi, till Eskilstuna-Kuriren.

Cancerkirurgin berörs däremot inte av de längre köerna, enligt henne.

– Planerade operationer av cancerpatienter är den mest prioriterade verksamhet vi har. Där har vi inte utökade väntetider. Och ingen kommer heller att tvingas åka över länsgränsen för vård och uppföljning, att åka till ett annat sjukhus är ett erbjudande som är helt frivilligt, säger hon till lokaltidningen.