Sjukhusen i Region Stockholm rapporterar ett högt antal sökande, ett ökat antal patienter med covid-19 och högre sjukskrivningstal hos vårdens medarbetare. Detta leder sammantaget till överbeläggningar på sjukhusen.  Det framgår av regionens femte rapport om sommarens vård.

Enligt Region Stockholms chefläkare »beror den höga beläggningen på att regionen nu har ett helt annat läge gällande antalet covid-19 patienter, jämfört med sommaren 2020 respektive 2021.

Har ni fått signaler om att sjukhusen närmar sig en punkt där de måste kalla in mer personal?

– Det är ett väldigt ansträngt läge men det är inte riktigt så ansträngt att man överväger en sådan åtgärd just nu, men vi får se och det handlar framför allt om hur covid-19-läget utvecklar sig. Många upptar platser på grund av covid.

Jämfört med sommaren 2020 respektive 2021 är det klart fler covid-19-patienter på sjukhusen i regionen. Det handlar både om de som vårdas för covid-19, och de som vårdas på sjukhus men som har covid-19 som en bidiagnos.

I tisdags var det 217 patienter med covid-19 på sjukhusen i Stockholms län, vilket kan jämföras med 29 patienter med covid-19 som var inlagda på sjukhus den 20 juli förra sommaren och 72 patienter den 20 juli 2020.

Enligt Elda Sparrelid är det uppskattningsvis mellan 30 och 50 procent av dem som vårdats på sjukhus med covid-19 denna sommar som har haft covid-19 som huvuddiagnos, men detta bygger på utskrivningsstatistik som är ett par veckor gammal.

– Oavsett om covid-19 är huvuddiagnos eller ej så är det resurskrävande att ta hand om patienterna på ett smittsäkert sätt, säger Elda Sparrelid.

Att det är fler denna sommar beror på att omikron är mer smittsam än de tidigare covid-19-varianterna, men det kan också bero på att sjukhusen i Stockholm provtar patienter utan symtom mer än under tidigare somrar, enligt Elda Sparrelid. Hon betonar dock att det rör sig om en ökad smittspridning, som kanske även påverkas av ändrade beteendemönster jämfört med tidigare faser under pandemin.

– Mönstret om en mindre smittspridning på sommaren har brutits och vi ser en ökande smittspridning i Stockholm och i hela landet. Samtidigt är det relativt få som blir svårt sjuka. Hur många som behöver syrgas har vi inte aktuella siffror på, men för dagen är det bara en person som vårdas på IVA i regionen som har en coviddiagnos.