Det meddelade Region Stockholm i dag.

Regionen skriver att tillgången på apkoppsvaccin är begränsad men att man via Folkhälsomyndigheten har blivit tilldelade en liten mängd doser med vaccinet Jynneos.

Vilka kan då komma i fråga för vaccinet? Enligt regionen är Folkhälsomyndighetens rekommendation att man erbjuder vaccin till personer som har varit i nära kontakt med en person som har apkoppor efter att denne fått symtom.

»Personer som har exponerats för viruset kommer att vaccineras med en eller två doser, utifrån en medicinsk bedömning. Vaccinet ges inte till personer som har utvecklat symtom på apkoppor«, skriver Region Stockholm.

Vaccinet är mest effektivt om det ges inom fyra dagar från tillfället då man har utsatts för en smittorisk, men kan i vissa fall ges upp till 14 dagar efteråt, skriver regionen.

Läs även:

Oenigt WHO klassar apkoppor som ett internationellt hälsonödläge
Vaccin mot apkoppor får klartecken
Första doserna vaccin mot apkoppor beräknas räcka till 1 500